Bildet er fra NRK sin video av hele bybanestrekningen. På filmen er det flere scener der folk går ut i traseen foran Bybanen og er nære ved å bli påkjørt. Andre steder sitter folk like ved skinnene når Bybanen kommer kjørende uten en lyd.

Ved Årstad videregående skole er det også få centimeters klaring til røykende skoleelever når Bybanen passerer.

Nå vil politiet ha flere gjerder langs traseen.

— Det kommer til å skje en ulykke her en gang. Det er jeg helt sikker på, sier Live Renate Kulseng.

Eleven ved Årstad videregående skole står like ved skinnegangen og tar et solid drag fra sigaretten. Bak henne passerer Bybanen.

  • Det er helt vanlig at vi setter oss på denne murkanten. Vi må ut av skoleområdet for å røyke, og har ikke andre steder å sitte enn her, sier Martine Dæhli.

Fra der de sitter, er det ikke mer enn 15-20 centimeter til skinnegangen. Sikten er det heller ikke mye å skryte av. 250 meter lenger oppe kommer Bybanen svingende inn fra Bjørnsons gate.

Elever kan være tankeløse, og vi er redd for at det skal skje en ulykke her.

Inger Morken, rektor ved Årstad videregående skole

  • Bybanen pleier jo å ringe med bjellen, så vi føler vi har kontroll. Men det kan jo bli litt kaotisk når en stor gjeng samtidig skal komme seg til siden, sier Maria Thomassen.

Politiet vil ha tiltak

Politiet mener sikringen ikke er god nok, og krever tiltak

— Fotgjengerne bør sikres bedre på to steder rundt Danmarks plass, sier Jens Kleppe, leder for trafikkseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon.

Politiet har ved selvsyn konstatert at elever ved Årstad videregående skole i friminuttene sitter tett inntil bybanesporet.

  • Her bør det komme et gjerde. Vi har også tatt opp forholdet med skolen, sier Jens Kleppe.

Også på fortauet ved tidligere Forum kino, noen hundre meter fra Årstad videregående skole, mener politiet at noe må gjøres.

— Fortauet går tett inntil skinnegangen. Dessuten holder Bien Bar til her. Nærheten til skjenkestedet tilsier at sikringen bør bli bedre, sier Kleppe.

Sikkerheten på Danmarks plass er tatt opp med Bybanen, og vil bli fulgt opp fra politiets side med skriftlige forslag til forbedringer.

Frykter ulykker

Også ledelsen ved Årstad videregående mener noe må gjøres med sikkerheten.

  • Elever kan være tankeløse, og vi er redd for at det skal skje en ulykke her. Sikkerheten er ikke bra nok slik den er i dag, sier rektor Inger Morken.

Skolen tok opp saken allerede i fjor høst, men så langt har ingenting skjedd.

— Rett utenfor inngangen er det et rekkverk, men det bruker bare elevene til å sitte på. Vi må ha en bedre løsning. Bare noen meter lenger borte slutter i tillegg rekkverket, og mange elever setter seg på kanten, sier assisterende rektor Sigurd Trageton.

Også Fjord1 Partner, selskapet som driver Bybanen, ser at det enkelte steder kan oppstå farlige situasjoner.

— Det er nok litt nytt for bergenserne. Folk går i skinnegangen av gammel vane. Derfor har vi hatt høyt fokus på dette under opplæringen av førerne våre, sier sikkerhetssjef Trond Magne Målsnes i Fjord 1 Partner.

Vil vente

Daglig leder Carl Erik Nielsen i Bybanen AS sier de skal vurdere å sikre enkelte deler av traseen bedre.

— Under utbyggingen av Bybanen gjennomførte vi en risikoanalyse, og sørget for å sikre steder der vi følte det var nødvendig. Vi vil nå vente i halvannen til to måneder før vi eventuelt forbedrer sikringen ytterligere.

- Men når flere allerede nå ser behov for tiltak, hvorfor ikke gjøre noe med en gang?

  • Vi må vurdere om det faktisk er behov. Det kan også være at folk etter hvert vil venne seg til at Bybanen kommer, og at nye tiltak da ikke vil være nødvendig, sier Nielsen.

Er du bekymret for bybaneulykker? Bruk kommentarfeltet.

Rune Berentsen