Politimesteren vil ha mer plass, og har satt ned en prosjektgruppe som skal forberede flytting til nytt politihus. I løpet av våren vil politiet trolig innby til anbudskonkurranse.

Bergen Sentrum politistasjon og administrasjonen for Hordaland politidistrikt skal samles i det nye bygget, som blir landets største politistasjon, med rundt 500 ansatte.

Midt i knutepunkt

— Men dette er ikke bare en skarve stasjon. Det blir et politihus med en rekke fellesfunksjoner. Dessuten ønsker vi oss et større publikumsareal, samtidig som vi får skjermet andre deler av virksomheten, sier Auglend.

I dag er politiet trangbodd og spredt på ulike bygg. I tillegg har det vært mangel på varetektsceller.

Kommunen er informert om planene, og har ifølge politimesteren gitt tilsagn om at den såkalte trekanttomten, mellom Bystasjonen og trafikkmaskinen på Nygårdstangen, kan bli politihus-tomt.

— Den ligger midt i et knutepunkt, med god tilgang til parkeringsplasser. Det er en sentral plassering for utrykningskjøretøy. Vi kan kommer oss overalt i byen på kort tid, sier politimesteren.

Den nye brannstasjonen like ved vil få egne innkjøringsramper inn i Nygårdstangen-krysset. De håper politiet også å kunne bruke.

Privat utbygger

Politiet vil bli leietaker i det nye bygget. Det betyr at de må finne en privat byggherre som er villig til å satse på prosjektet.

— I dag betaler vi 24 millioner kroner i årlig leie av lokalene i Allehelgens gate og hos Handelsbanken. Vi har sagt at vi ikke ønsker å bruke mer enn det i leie. Planen er å innby til anbudskonkurranse i løpet av våren, og vi tror det blir flere interessenter, sier Auglend.

Statlige Entra Eiendom, som eier dagens politihus, er et av firmaene som kan være aktuell som utbygger.

Det gjenstår noen hindre før politihuset kan bli en realitet. Først må Hordaland politidistrikt få grønt lys fra Finansdepartementet. I løpet av våren vil kommunen legge frem sin reguleringsplan for Nygårdstangen. Da blir det endelig avklart om politistasjonen får tomten.

— Vi har fått flere ønsker om tomter i området. Nå må vi avklare hva det er areal til og hvem som kan bygge hvor, sier byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen.

Tomt til 70 millioner

Et annet mulig hinder er tomteprisen. Kommunen har tidligere prissatt trekanttomten til 70 millioner kroner. Finansbyråd Hans Edvard Seim er villig til å senke prisen for politiet.

— Dersom tomten blir båndlagt til politistasjon, vil vi trolig få mindre penger på det åpne markedet. Det får vi tåle. Et politihus er viktig i byens infrastruktur, sier Seim.

Politiets flytting vil styrke Nonneseter og Nygårdstangen som et sentrum for stat og kommune. Fra før er Fylkesmannen i området, og skatteetaten planlegger et nytt kontorbygg. Langs Storelungeren kommer ny brannstasjon, videregående skole og badeanlegg.

TREKANT I SENTRUM: I trekanten mellom Åsaneveien (bak), Fjøsangerveien (til venstre) og Lungegårdskaien vil politiet bygge nytt hus. Tomten har tidligere vært aktuell for alt fra studentboliger til hotell. Bak viadukten reiser den nye brannstasjonen seg.