— Det er riktig at de to kirkene i soknet, Solheim og St. Markus, er ikke attraktive som bryllupskirker. De blir liggende litt skyggen av populære kirker som Mariakirken og Årstad kirke, sier sokneprest Ådne Ingvald Skiftun.

I Solheim kirke har det ikke vært vielser de siste tre årene. Heller ikke i St. Markus kirke er det ofte at organisten spiller bryllupsmarsj. Ingen ble viet i kirken fjor. Men i år har allerede sokneprest Skiftun viet to par i kirken, og en vielse til er bestilt i juni.

Selv tror soknepresten at hovedforklaringen på at så få i soknet ønsker å gifte seg i sine egne kirker, er befolkningssammensetningen i bydelen.

Uten røtter

— Løvstakksiden er en fargerik og spennende bydel. På Ny Krohnborg skole er det hele 35 nasjonaliteter. Her er forholdsvis mange eldre, og blant de unge er de mange skoleelever, studenter og unge familier som oppholder seg midlertidig i bydelen. Løvstakksiden er også den bydelen i Bergen som har størst andel innvandrere. Men det er vanlig å gifte seg i den kirken de er døpt eller konfirmert i. Mange av dem som er i gifteferdig alder som bor i bydelen her, har ingen slik tradisjonell tilknytning til bydelen. Dette tror jeg er noe av forklaringen på at det er så få vielser i kirkene våre, sier Skiftun.

Soknepresten bidrar gjerne med å skaffe soknekirkene sine litt bedre ry som bryllupskirker.

Få giftelystne

  • Bare se hvilket klassisk og stilfullt kirkerom vi har her i Solheim kirke, sier Skiftun mens han åpner kirkedørene for BT.
  • Jeg vet at Solheim kirke har ord på seg for å være et pregløst kirkebygg. Men mange blir imponert og overrasket når de når de for første gang ser kirken innvendig. Kirkerommet er enkelt, men likevel klassisk med et vakkert bilde over hele veggen bak alteret. Et typisk eksempel på kirkearkitekturen for den tiden den ble bygget, tidlig på 50-tallet. Dessuten er det god akustikk i rommet. Vi har også en meget dyktig organist, skryter presten.

De gamle tradisjonsrike kirkene som Fana kirke, Mariakirken, Storetveit og Årstad kirke er mest populære som bryllupskirker i Bergen. I disse kirkene er det nesten hvert år kø i de mest attraktive bryllupsmånedene, mai, juni, juli og august. Det er ikke uvanlig at disse kirkene er bortbestilt et år i forveien på de mest populære bryllupslørdagene.

Nye kirker er ut

Nybygde og moderne kirker som Søreide kirke, Slettebakken, Fyllingsdalen og Åsane nye kirke tiltrekker seg ikke særlig mange brudepar. I disse kirkene er det fremdeles ledig tid for brudepar som ønsker å bli viet i sommer.

  • Åsane nye kirke brukes praktisk talt ikke som bryllupskirke, sier prosten i Arna og Åsane prosti, Magne Utle.

Nesten alle kirkelige vielser i Åsane foregår i stedet i Åsane gamle kirke.

  • Brudeparene ønsker gjerne en stemningsfull og tradisjonsrik ramme rundt vielsen. Denne rammen finner de nok lettere i Åsane gamle kirke enn i nykirken i kjøpesenteret, sier Utle.

Boom i Johanneskirken

Mariakirken har i mange år vært den mest populære bryllupskirken i Bergen. De neste fem årene er den stengt for oppussing. Det har ført til at mange brudepar har oppdaget Johanneskirken. 48 par har foreløpig bestilt vigsel der i år.

Det gleder Lena Schjørn. Hun holder orden på bryllupsbestillingene i sentrumskirkene på Bergen domprostikontor. Hun synes Johanneskirken er et vakkert sted å gifte seg med et langt kirkegulv å gå opp og ned. Dessuten ligger den høyt og fritt til på Nygårdshøyden.

For kort kirkegulv

Kort vei til alteret tror Schjørn er noe av årsaken til at Nykirken aldri har fått noen høy status som bryllupskirke.

  • Slik kirkerommet er utformet der, får ingen anledning til å se brudeparet ordentlig når de går ned kirkegulvet, sier hun.

Oppussingen av Mariakirken slår også positivt ut for vielsesstatistikken i Bergen domkirke og Sandvikskirken. I år skal 35 brudepar vies i Bergen domkirke mot 10 i fjor. Seks par giftet seg i Sandvikskirken i fjor. I år blir det bryllup der minst 17 ganger.

INGEN VIELSER: I Solheim kirke har det ikke vært en eneste vielse på tre år.
eirik brekke