I 2003 skulle parkeringsanlegget under Skansedammen koste 28 millioner. Mens krangelen om det underjordiske anlegget har pågått, er prisen steget til 48 millioner kroner. Det viser beregninger som Bergen Parkering har fått utført.

Nå foreslår p-direktør Bjørg Hatlem å utvide anlegget. Da vil det stå 77 millioner kroner på prislappen. Uten moms.

— Prisøkningen har vært betydelig. Men vi mener bestemt at dette må det skrapes sammen penger til. Området skriker etter et parkeringsanlegg, sier direktør i Bergen Parkering KF, Bjørg Hatlem.

Årelang kamp

I sommer opphevet Miljøverndepartementet fredningen av dammen. Den er endelig, og kan ikke ankes. Dermed er syv års dragkamp mellom verneinteresser og Bergen kommune over.

Kommunens plan er at dammen skal graves ut og erstattes med et 20 centimeter dypt vannspeil, samt et parkanlegg. Under skal det bli plass til et boligsoneanlegg med 193 parkeringsplasser.

342 nye parkeringsplasser

— Vi vil foreslå å utvide anlegget med en etasje. Det vil gi 342 plasser til sammen. Vi bør gjøre dette mens vi har anledningen. Noe annet vil være svært kortsiktig tenkning, sier Hatlem.

Til sammenligning har City Park i sentrum 387 parkeringsplasser.

Fra før er det satt av 28 millioner kroner i boligsonefondet til prosjektet under Skansedammen.

— Ved utgangen av året står det 40 millioner kroner i fondet, så vi trenger mer penger. Vi jobber med forslag til finansiering, men jeg vil ikke gå nærmere inn på disse før styret vårt har behandlet saken, sier Hatlem.

Hun regner med å få gjennomslag for forslaget av styret i parkeringsselskapet 10. november.

— Deretter håper vi politikerne ser positivt på saken. Det vil ha enormt mye å si for hele fjellsiden, sier Hatlem.

Parkeringsdirektøren håper å få i gang anbudsrunden på anlegget våren 2010.

— Det kan bety byggestart høsten 2010, sier hun.

- Bør ha plass til flest mulig

Byrådsleder Monica Mæland ønsker ikke å ta stilling til saken før hun har fått den til behandling. Men i utgangspunktet er hun positiv til planene.

— Det ligger i og for seg i kortene at når vi først bygger et beboeranlegg, så bør det ha plass til flest mulig beboere. Men byrådet er nødt til å få en sak fra styret i Parkeringsselskapet som redegjør nærmere både om utvidelse og kostnadene, sier Mæland.

Hun sier byrådet vil ta stilling til saken så raskt det lar seg gjøre.

— Skansedammen er et lenge ønsket anlegg, og det er på høy tid at vi kommer i gang. Det er en veldig vanskelig parkeringssituasjon i området, og det er sterkt ønskelig at beboere også i sentrum kan ha skikkelige parkeringsforhold.

Hun er ikke overrasket over at prisen har steget dramatisk etter seks år med krangel.

— Slik har det vært med de fleste byggeprosjekter gjennom en opphetet periode. Men det er veldig beklagelig at vi ikke kunne sette i gang byggingen da Bergen bystyre vedtok det.

Mæland kan foreløpig ikke svare på hvor kommunen skal hente pengene fra.

— Jeg går ut fra at Parkeringsselskapet vil ha en plan for finansiering.

- Flaut

Bjørg Hatlem bor selv i Skanselien og kjenner området godt.

— Det er flaut slik det ser ut på Skansen i dag. Biltettheten er altfor høy. Parkeringsanlegget er et inderlig ønske fra alle parter. Vi får ukentlige henvendelser fra brannvesenet om dårlig fremkommelighet. Også barnefamilier kontakter oss om den dramatiske økningen i biltrafikken. De nye planene vil gi beboerne et pent byrom som er sårt tiltrengt, sier hun.

Hatlem understreker at en ekstra etasje på anlegget ikke vil utgjøre noen synlig forskjell i forhold til de opprinnelige planene.

— Vi vil grave oss lenger ned. Anlegget vil dermed være uendret fra utsiden. Vi kan ikke verne byen så mye at vi ikke tilrettelegger for nye generasjoner. Vi må gjøre noen kompromisser, sier hun.

Hva synes du om de nye planene under Skansedammen? Si din mening her.

Rune Berentsen
ARNE NILSEN