Det er kvartalet mellom sterk trafikkerte Lars Hilles gate og Vestre Strømkai kommunen har sett seg ut som en mulig lokalisering for skolen for innvandrere som skal lære norsk. Der ligger i dag blant annet en Fretex-butikk.

Byrådet vil selge dagens Nygård skole, med universitetet og Griegallmenningen som aktuelle kjøpere. Men å finne erstatningslokaler har ikke vært enkelt, så salget ble i sommer utsatt på ubestemt tid.

— Lars Hilles gate har vært vurdert over lengre tid. Men vi har ikke kommet frem til noen konklusjon, sier skolebyråd Tomas Moltu (KrF).

Åtte etasjer

Men såpass langt har kommunen kommet i planleggingen, at de har sendt en reguleringsplan for kvartalet ut på høring.

Der planlegges et nytt åtte etasjers bygg. Formålet er blant annet å samle Nygård skole i kvartalet, det vil si all undervisning fra 1. til 10. klasse, pluss voksenopplæring.

Fylkesrådmann Paul M. Nilsen er ikke begeistret for forslaget. Da fylkesutvalget behandlet reguleringsplanen før sommeren, innstilte Nilsen på å fraråde å bygge barneskole på tomten.

«For barneskole må det stillast spørsmål ved om lokalisering til dette kvartalet vil tilfredsstilla dei krav om nærmiljø og uteareal som ein slik skole bør ha» skriver Nilsen.

Vil bli der de er

Rektor Grete Solvi ved Nygård skole vil helst være der skolen holder til i dag, ved siden av Grieghallen.

— Her har vi perfekt beliggenhet og en skoleplass som passer for barn. Husk at vi har på det meste over 200 barn som går førsteåret på norsk skole hos oss, i tillegg til alle de voksne, sier Solvi.

Hun tviler på at kvartalet i Lars Hilles gate vil egne seg til et nytt skolebygg.

— Ikke for barna, i hvert fall. Jeg kan ikke se for meg at de får laget et skikkelig uteområde der, sier hun.

Nygård skole har to ønsker dersom skolen må flytte:

— Vi vil holde til i sentrum, fordi vi da er mest tilgjengelig for alle dem som tar buss for å komme til oss. Dessuten ønsker vi å holde virksomheten samlet. Vi ønsker ikke å skille barneskolen fra resten. Ofte kommer foreldre med barn til oss, og nå kan de være samme sted første året.

Vil verne gardinfabrikk

Moltu sier han er klar over ønskene fra Nygård skole, og at han har hørt innvendingene mot kvartalet i Lars Hilles gate.

— Jeg vet at det er begrenset med uteareal der. Men vi vil kvalitetssikre og sørge for at skolen skal få egnede lokaler. I løpet av høsten vil vi legge frem en sak om morsmålsopplæring. Der vil vi si mer om fremtidens organisering av Nygård skole, sier Moltu.

Planen er fortsatt å flytte skolen, men Moltu sier de må gjøre en totalvurdering. Tidligere er både Kronstad skole og Løvås skole i Fyllingsdalen lansert som mulige erstatningsbygg.

Byrådet kan møte flere skjær i sjøen. Fylkeskonservatoren vil nemlig motsette seg riving av det gamle industribygget i Lars Hilles gate. Han mener gamle Tangens Gardinfabrikk (1880-1903) er et viktig industriminne.

Hva synes du om planene? Si din mening i kommentarfeltet under!

FOR FALL?: Her ønsker Bergen kommune å få bygget et nytt skolebygg. Reguleringsplanen forutsetter riving av bygningene til høyre på bildet, samt ombygging av fasaden ut mot Lars Hilles gate på andre siden av kvartalet.