Rådhusblokken fra 1974 er ikke Bergens mest elskede bygg. Men får partiet Rødt det som det vil, kan betongfasaden bli ny og gjøre nytte for seg.

I en interpellasjon til Bergen bystyre ber Rødt bystyret om å vedta at kommunen skal installere solfangere på to av Rådhusets kortvegger og på taket.

Solfangere er store glasskasser som varmer opp vann som kan brukes til oppvarming. Til forskjell fra solcellepanel, kan energien lagres til senere bruk.

- Symboleffekt

- Det haster med å sette i gang overgangen fra petroleumssamfunnet til en mer bærekraftig energiform. Derfor må vi lokalpolitikere gå foran. Bergen har alt å vinne på å installere solfangere på offentlige bygg, sier Sofie Marhaug, bystyrerepresentant for Rødt.

- Hvorfor vil dere starte på Rådhuset?

- Det skyldes blant annet symboleffekten. Det vil synliggjøre at kommunen går i spissen for en fornybar fremtid, og kan kanskje inspirere andre.

Også bystyremedlem Sondre Båtstrand (MDG) har troen på at solfangere på rådhuset vil ha symboleffekt.

- Dette er et fint initiativ. Solenergi er en undervurdert energikilde i Norge og noe som bør satses mye på når vi etter hvert må gå bort fra fossile energikilder, sier Båtstrand.

- Ikke stygt

Andre del av interpellasjonen er at alle kommunale bygg skal anlegge solfangeranlegg, der det er hensiktsmessig. Det betyr at skoler, barnehager, sykehjem og kommunale kontorbygg skal få store glassflater i fasadene.

- Man må selvsagt ta hensyn til bygg som er verneverdige, sier Marhaug.

For å få nok effekt, må nemlig store deler av fasaden dekkes av solfangerne. Rødt har fått laget en tegning som viser hvordan Rådhuset kan se ut etter installasjonen. Marhaug er forberedt på at enkelte vil synes det er stygt.

- Men jeg synes ikke Rådhuset tilhører en kategori bygg som bør vernes. Og fasaden brukes jo allerede i dag til bannere, også for kommersielle aktiviteter. Da må det være bedre å ha noe nyttig der, sier hun.

- Men er solfangere en god idé i regnbyen Bergen?

- Ja, faktisk. Senter for byøkologi har vist at det er fullt mulig å utvinne solenergi i nettopp Bergen. Vi har mer sol enn vi tror, og dessuten kan man nyttiggjøre seg dagslyset. Det betyr at Rådhuset kan bli selvforsynt med energi store deler av året.

Strøm til 20 eneboliger

Dersom man plasserer solfangere på de flatene på Rådhuset som ikke er dekket av vinduer (to av sidene og taket), vil dette gi rundt 400.000 kilowattimer i året, har partiet regnet ut. Det er like mye som 20 eneboliger forbruker.

Rådhuset3.jpg
Rødt

Selve installasjonen kan gjøres i forbindelse med nødvendige utbedringer på betongfasaden, foreslår Rødt. Det er tidligere blitt kjent at slike reparasjoner må foretas innen 3-4 år.

Marhaug mener dette forslaget viser at også Rødt er opptatt av klima og miljø. Hun ønsker seg en storstilt satsing på fornybar energi, og mener stat og kommune må gå først.

- Det offentlige må ta sitt ansvar. Vi kan ikke forvente at verken private husstander eller bedrifter skal ta initiativet. I Bergen kommune må vi finne kommunale bygg som egner seg, men jeg mener jo at staten og fylkeskommunen også bør henge seg på. For eksempel kan Haukeland sykehus og den nye videregående skolen på Nygårdstangen installere solfangere, sier hun.

Flere parti er positive

Flere av de andre partiene utelukker ikke solfangere på rådhuset.

- I et miljøperspektiv er dette sikkert et positivt tiltak, men vi må jo også se på hvilke andre konsekvenser forslaget vil ha, sier Dag Skansen (H), bystyremedlem og leder for komité for miljø og byutvikling.

Skansen har ikke sett forslaget ennå.

- Vi må vurdere det nøye før vi kan uttale oss om vi er for eller imot det. Men i utgangspunktet bør alle satse mer på fornybar energi, sier han.

Bystyremedlem Geir Steinar Dale (Ap) som sitter i miljø— og byutviklingskomiteen har heller ikke sett forslaget.

- På generell basis kan jeg si at det å ta i bruk den typen teknologi er positivt, sier Dale.

- Venstre er i utgangspunktet positive til tiltak som kan gjøre offentlige bygg til nullutslippsbygg, sier Erlend Horn, bystyremedlem og nestleder for komité for miljø og byutvikling.

Horn synes initiativet fra Rødt er godt, men vil sette seg mer inn i de tekniske detaljene før han uttaler seg konkret.