Rivingen av Arenum fører til at næringslivet i Bergen må se seg om etter andre steder å holde messer mens de venter på at nye lokaler skal stå klar om noen år. Idretten har allerede fått henvendelse angående bruk av Bergenshallen.

- Det stemmer. De ønsker å benytte seg av Bergenshallen i februar og oktober 2012. Det betyr at man totalt mister fire uker med trening og fire kamphelger, forteller daglig leder i idrettsrådet, Roar Andersen.

Dette er midt i sesongen for dem som driver idrett på is, og Andersen mener dette vil ha en negativ innvirkning på idretten.

—  Vi er ikke for messer i Bergenshallen med mindre vi kan få en erstatning i form av en ekstra isflate. Vi har stor forståelse for behovet for messer i Bergen, men det er urimelig at det skal gå ut over idretten, sier han.

Langtidsleie

—  Betyr det at idretten vil sette seg på bakbena dersom dere ikke får en alternativ treningsflate?

— Det tror jeg, ja.

— Bortfall av is i to perioder i høysesong for barn og ungdom som må betale klubb for å trene, er klart problematisk og går ut over det sportslige tilbudet. På den ene siden er bortfall av trening, og på den andre siden er det problemer med avvikling av serier og arrangementer på grunn av en allerede presset istilgjengelighet, forklarer leder i Bergen Ishockeyklubb, Audun Standnes.

Bergen Ishockeyklubb har derfor sendt inn en søknad om å få leie tomten bak Bergenshallen. I førti år.

Dårlig

- Tomten det er søkt om ligger mellom turnhallen og tennisanlegget bak Bergenshallen. Tomten brukes av et BMX-miljø, og muligheten for å flytte banen deres til Fysaksenteret skal være realiserbar, forklarer Standnes.

Sammenlignet med de andre byene kommer Bergen dårlig ut når det gjelder antall ishaller. Dette mener de bør veie tungt.

— Skal isidrettene kunne gi et sportslig tilbud som gir utvikling og mulighet for å kunne drive vinteridrett på forskjellige nivåer når det gjelder både alder og ferdighet må det være nok istid tilgjengelig. Hallen vi ønsker bygget skal være for barn og unge, og istid skal fordeles mellom isidrettene av idrettsrådet årlig, forteller Standnes.

Løsningsorientert

Idrettsdirektør Rune Titlestad bekrefter at kommunen har mottatt søknad fra Bergen Ishockeyklubb, men det er foreløpig ikke tatt noen avgjørelser.

— Det vil være normal saksgang, og så vil det ta noe tid før en får en avklaring med tanke på at det er ganske omfattende, sier Titlestad.

Etter det Bergens Tidende erfarer er det snakk om en type hall som er rask og forholdsvis rimelig å sette opp.

—  Hallen er tenkt finansiert delvis med tippemidler, og nedbetales over 25 år med kommunalt driftstilskudd, sier Standnes.

Pragmatisk tenking

Nå håper både idrettsrådet og isidrettene på velvilje fra kommunen.

—  Vi oppfatter situasjonen slik at erstatningsis for Bergenshallen er det eneste akseptable alternativet for midlertidig bruk av Bergenshallen til messer de neste årene. Det vil bli problemer med kampavvikling og arrangementer, men med ny hall og noe økt bruk av Iskanten er dette løsbart for en midlertidig periode. Isidrettene vil jo få en hall i 40 år eller mer med etablering av bane 2, og da må man jo være pragmatisk og søke løsninger alle kan leve med, oppsummerer Standnes.