— Der er drivhuset, der er snekkerhuset og der borte skal vi drive med grønnsaker i parsellhagen, sier Gudmundsen.

Planene er store, forventningene like så.

— Vi har temarom, stjernehimmel og stillerom. Vi skal satse på IKT, realfag og miljø.

Nestlederen ved Øyjorden barnehage peker, forteller og forklarer mens anleggsgartnere ruller ut meter på meter med ny gressplen utenfor den flunkende nye barnehagen.

I begynnelsen av november skal alt være klart. Gresset skal lyse grønt i det høstlige tussmørket, hage og hus skal fylles med glade barn.

De voksne som skal ta seg av de små, er allerede på plass.

— Det har ikke vært noe problem å ansette pedagoger, sier Gudmundsen.

150 små skal fylle Øyjorden barnehage.

— Vi satser på 50 småbarnsplasser og 100 store barn, sier Gudmundsen.

Det er foreløpig et stykke unna. Barnehagekø og annonsering til tross, så langt er under halvparten av plassene fylt opp. 68 plasser står ledig. Også i Granebo barnehage på Fløyen er det ledige plasser. Det er uvanlig kost i Bergenhus bydel.

Gudmundsen er ikke redd for at det skal bli langt mellom barnestemmene i fremtiden.

— Vi fyller gradvis opp og har fortløpende opptak, sier Gudmundsen.

— Men det hadde vært greit å få noen av dem som står i kø. Her har vi plass.

Deisz Ørjan