— I løpet av årets ti første måneder har vi totalt reagert mot 13.500 bilførere. Det er 1600 flere enn samme periode i fjor, sier Terje Oksnes, distriktsleder for Utrykningspolitiet (UP) på Vestlandet. Han og kollegene dekker Sogn og Fjordane, Hordaland og området nord for Boknafjorden i Rogaland.

Bildet over viser en bil som Utrykningspolitiet stanset 16. mai på E 6 i Østfold. Føreren ble målt til 180 kilometer i timen og mistet sertifikatet på stedet. Men også på Vestlandet kjøres det altfor fort.

Her er listen

Her er stedene der UP har avdekket de høyeste fartsoverskridelsene i år:

30.10: E39 Bokn 151 i 80-sone.

17.09: E 134 Haukeli 140 i 80-sone.

24.10: E39 Mahammed 139 i 80-sone.

19.09: E 134 Haukeli 138 i 80-sone.

14.04: E16 Dalseiddalen 136 i 80-sone.

15.04: E39 Mahammed 134 i 80-sone.

23.03: E134 Visker 133 i 80-sone.

12.06: E 134 Haukeli 132 i 80-sone.

16.06: E 39 Bjørsvik 131 i 70-sone.

11.08: E 134 Liaheia 130 i 80-sone.

19.09: E 134 Haukeli 130 I 80-sone.

11.11: E39 Bokn 130 i 80-sone.

09.06: E 16 Bogatunnelen 128 i 80-sone.

10.07: E 16 Dorganeset 128 i 80-sone.

21.09: Fv 47 Sveio 128 i 80-sone.

21.09: Fv 47 Sveio 128 i 80-sone.

14.10: Fv561 Solsviksundet 128 i 80-sone.

18.09: E 39 Valevåg 127 i 80-sone.

13.06: E 134 Seljestad 126 i 80-sone.

04.09: Rv 5 Kjørnes 125 i 50-sone.

9560 for fort

Oksnes forteller at UP spisser kontrollene i større grad enn tidligere. Målet er ikke å kontrollere flest mulig, men å avdekke overtredelser.

— Vi prioriterer veistrekninger der vi ser det er mange fartsovertredelser og mange ulykker. Vi er også til stede der det er mange myke trafikanter, farlige steder og lokale problem. Hittil i år har vi avdekket 9560 fartsoverskridelser mot 8.460 i samme periode i fjor, sier han.

- Er uforutsigbare

Distriktslederen bruker statistikk fra tidligere kontroller når han peker ut hvilke steder som skal kontrolleres.

— Enkelte strekk på E 39 og E 16 er steder der vi vet det kjøres for fort. Folk må regne med at vi er der. Men vi er også til stede på mange av sideveiene. På den måten er vi uforutsigbare. Selv om man kjører på sideveier, må man regne med at man kan bli kontrollert, påpeker Oksnes.

Unge menn på topp

— Ingenting skaper så mye lidelser i vårt samfunn som trafikkulykker. Familier mister sine kjære. Mange skades for livet. Ofte er det for høy fart i de mest alvorlige ulykkene.

Ifølge UP-sjefen er det unge menn som står for de høyeste fartsoverskridelsene.

— Menn mellom 18 og 24 er i høyrisikogruppen. For hver 11. mann er det en kvinne som tas. Dette tallet har vært stabilt i lang tid, sier Oksnes.

Farten dreper

Runar Karlsen er sjef for Utrykningspolitiet i Norge. Han er bekymret for farten på veiene.

— For høy hastighet er årsaken til nesten halvparten av dødsulykkene. Derfor er tiltak som forebygger hastighetslovbrudd en viktig oppgave for Utrykningspolitiet, sier han.

Forebyggende effekt

Fra januar til oktober beslagla kollegene hans 5777 førerkort over hele landet som følge av for stort fart. Det er omtrent på samme nivå som tilsvarende periode i fjor.

— Politiets synlige innsats på veiene, samt evne til å avdekke fartlovbrudd gjennom kontroll og ulik metodebruk er derfor viktig. Det samme er den almenpreventive og forebyggende effekten det ligger i trusselen eller frykten for å bli avdekket og konsekvensene av det, legger han til.

SJEFEN: Terje Oksnes leder Utrykningspolitiet på Vestlandet.
JO HJELLE