De fire nederlandske kameratene kom til Bergen fra Oslo sist lørdag. Like før midnatt gikk de av toget, og med teltet i sekken hastet det med å finne et sted å sette det opp.

Etter en kort interndiskusjon i turrådet, ble det bestemt å traske opp i fjellet.

— Vi var fryktelig slitne, og teltet måtte opp, sier Jan Buitennuis (21).

På vei opp Fløysvingene traff de en hyggelig mann som sa han var guvernør i Bergen, og at de bare måtte sette opp teltet sitt hvor som helst, forteller Buitennuis.

— Han var litt beruset, så vi spurte en kar til for sikkerhets skyld, men han sa det samme, sier han.

Ingen reagerer

Da de hadde kommet et stykke opp mot Fløyen, hadde de fått nok. De knotet opp teltet femten meter nedenfor Fløysvingene, med det som må være Bergens vakreste utsikt.

— Vi hadde egentlig tenkt å flytte det dagen etter. Men da vi sto opp, var det så nydelig utsikt at det ble uaktuelt, sier Buitennuis.

Men oppholdet på Fløyen er ulovlig. I forskrift om begrensninger i bruk av sykkel, hest og telt mv. i Fløyenområdet heter det nemlig at «telting, camping og leirslagning er forbudt i Fløyenområdet».

Selv om guttene har campet på Fløyen siden lørdag, er det ingen som har håndhevet forskriften så langt.

Stoler på folk

Det er Grønn Etat i Bergen kommune som forvalter Byfjellene.

— Hvis vi ser noen som telter der de ikke skal, ber vi dem flytte seg, sier etatsjef Sissel J. Lerum.

Hun sier de i utgangspunktet regner med at folk følger forskriften, og at det er svært få ganger de finner folk som telter ulovlig.

Det er hensynet til drikkevannskilder som er dominerende når folk forbys å telte rundt Fløyen.

— Og oppsyn med drikkevann tilligger Vann- og avløpsetaten, sier Lerum.

Jager sau

I den etaten er Martin Opdal senioringeniør. Han forteller at de har to personer som jevnlig går rundt i området.

— Hovedsakelig leter de etter sau, som de jager vekk. Hvis de ser annen aktivitet, melder de fra om dette til vakttelefonen vår, sier Opdal.

De kan også snakke til folk som telter der de ikke skal.

— Men hvis de ikke vil flytte seg, må vi kontakte politiet, sier Opdal.

Går ikke og leter etter teltere

— Hvis vi får melding om at noen gjør noe ulovlig, reiser vi opp og ser på det, sier Bengt Angeltvedt.

Seksjonslederen for ordensavdelingen sier at dersom de avdekker at noen ikke har lov til å telte i det aktuelle området, får de beskjed om å fjerne seg.

— Og det etterkommer folk. Til dags dato har ingen satt seg til motverge, så vi har sluppet å gi ut bøter for dette, sier han.

Det er ikke sånn at politiet jevnlig patruljerer området. Tidligere hadde de en naturoppsynsmann som tok seg av oppgaven, men han har sluttet.

— Men hvis vi har kapasitet, kan det hende vi tar en tur, det kan forekomme, sier Angeltvedt.

Det drypper inn jevnt og trutt med henvendelser om telt som står ulovlig, ifølge seksjonslederen.

Flytter seg ikke

Men foreløpig har altså ingen ringt politiet, eller noen andre, og klaget på teltet til guttene fra Nederland. Det på tross av at veien som går forbi er tungt trafikkert av turgåere.

De visste dessuten ikke at det var ulovlig å telte der.

— Men vi ville ikke flyttet oss uansett. Det er en alt for fin teltplass, og vi stikker på lørdag uansett, sier Jan Buitennuis.

Så hvor kan du telte i Byfjellene?

I utgangspunktet er det allemannsretten som gjelder i Byfjellene, lovfestet under Friluftsloven. Men Bergen kommune har altså en egen forskrift for området rundt Fløyen.

Der heter det at «Telting, camping og leirslagning er forbudt i Fløyenområdet, med unntak av nærmere bestemte områder omkring Skomakardiket og Fløysletten, kfr. bruksplan for Fløyenområdets arealkategori IIA og IIB. I nevnte områder er telting, camping og leirslagning kun tillatt i henhold til innvilget søknad fra Bergen kommune.»

Forskriften er hjemlet i Lov om friluftslivet§2 og §15.

På de grønne og gule områdene i kartet under kan du i utgangspunktet ikke telte.

SE KARTET HER

FORELSKET: De fire vennene har reist sammen hver sommer de fire siste årene. De kom til Norge fordi Elzinga ble forelsket i en norsk jente i Belgia i fjor. - Men da vi kom til Bergen, viste det seg at hun hadde flyttet, sier han. Fra venstre: Jan Wouter Arnold (21), Jan Buitennuis (21), Christiaan Mul (22) og Ronald Elzinga (21).
GERHARD FLAATEN
HER KAN DU IKKE TELTE: På de grønne og gule områdene er det i utgangspunktet ulovlig å slå opp telt. Klikk på lenken nederst i saken for å se større versjon.
BERGEN KOMMUNE