Utrykningspolitiet prioriterer kontroll på følgende veier på Vestlandet:

  • E16 Bergen-Voss-Lærdal
  • R7 Bergen-Hardanger
  • E134 Haugesund-Seljestad-Røldal
  • E39 Bergen-Oppedal

— Vi venter stor trafikk og køer. Derfor er det viktig å holde fartsgrensen, hvis ikke værforholdene tilsier noe annet. Vi kommer til å stoppe sjåfører som kjører for seint. De skaper farlige situasjoner, sier distriktsleder i UP på Vestlandet, Leon Nordanger.

På grunn av mye møtende trafikk advarer han også mot forbikjøring.

— Det er heller ikke særlig hensiktsmessig med forbikjøringer i dag. Da havner du bare bak en annen bil i køen, spår Nordanger.

Både Statens Vegvesen og politiet melder om at påskeutfarten fra Bergen går greit. Det er relativt mange biler på veiene, men ingen store køer. Det har derimot vært ventetid på flere ferjestrekninger. Fjellovergangene i Sør-Norge har hatt fine kjøreforhold.

LITE TRAFIKK: To biler var alt webkameraet på Evanger fanget opp klokken 17.30 i kveld. <a href="http://www.bt.no/trafikk/kamera/article.jhtml?articleID=215066">Sjekk Vegvesenets webkamera her</a>