Utrykningspolitiet prioriterer kontroll på følgende veier på Vestlandet:

E16 Bergen-Voss-Lærdal

R7 Bergen-Hardanger

E134 Haugesund-Seljestad-Røldal

E39 Bergen-Oppedal

— Vi venter stor trafikk og køer. Derfor er det viktig å holde fartsgrensen, hvis ikke værforhol-dene tilsier noe annet. Vi kommer til å stoppe sjåfører som kjører for seint. De skaper farlige situasjoner, sier distriktsleder i UP på Vestlandet, Leon Nordanger.

På grunn av mye møtende trafikk advarer han også mot forbikjøring.

— Det er heller ikke særlig hensiktsmessig med forbikjøringer i dag. Da havner du bare bak en annen bil i køen, spår Nordanger.