Det mest konkrete sporet i jakten på lekkasjene under teleanbudet i Bergen, stanser i et kontorbygg på Kristianborg Der holder selskapet Intelecom til.

Bakgrunnen for lekkasjejakten er at granskerne i G-partner har funnet flere indikasjoner på at teleleverandøren Atea fikk sensitiv anbudsinformasjon.

  • Vet du noe om denne saken? Tips oss. Atea har nektet for at det var en lekkasje, som gjorde at de la inn en gigantrabatt på overtid.

Men da tilbudsfristen gikk ut klokken 10, 29. april 2009, var Atea bakpå. Da var det nemlig konkurrenten ErgoGroup, som hadde den beste prisen.

Seks og en halv time etter at fristen gikk ut, kom Atea med et nytt og forbedret tilbud. Det tilbudet var over fem millioner kroner bedre enn det de la inn klokken 10 samme dag. Dermed var de også bedre enn ErgoGroup på pris.

**Les også:

La inn rabatt som ikke eksisterte**

Én åpen kilde

Granskerne har ikke klart å finne ut hvem som lekket, eller når det skjedde denne dagen.

De har heller ikke klart å slå fast at det gikk informasjon til noen av de øvrige underleverandørene som var involvert i anbudet.

Det er kun én åpen kilde som har gitt konkret informasjon om at ErgoGroups tilbud var kjent i leverandørleddet allerede den 29. april.

Kilden er Dag Erik Jørgensen, salgssjef i selskapet Intelecom, som var blant ErgoGroups underleverandører for TTT-kontrakten.

Jørgensen har fortalt at han hadde en samtale med en ansatt i Telenor nettopp 29. april.

Den Telenor-ansatte skal ha fortalt Jørgensen at Telenor var ute av kampen fordi ErgoGroup hadde senket sitt tilbud.

Den ansatte i Telenor skal ha uttalt: «Vi er ute, Ergo har dumpet prisen», står det i granskingsrapporten.

BT har selv vært i kontakt med Dag Erik Jørgensen. Han vil ikke kommentere opplysningene.

— Jeg kan ikke kommentere denne saken, sier Jørgensen og viser til svarene han har gitt granskerne.

Fem kjente tilbudet

Til granskerne har Jørgensen forklart at han snakket med den Telenor-ansatte midt på dagen 29. april (anslagsvis klokken 12).

På dette tidspunktet var det etter alt å dømme kun fem personer som kjente til hovedtrekkene i de to tilbudene som ble levert inn klokken 10, mener granskerne. De fem personene på kommunens side var:

  • Prosjektlederen og hans kollega, begge innleide konsulenter fra PwC.
  • En kommunalt ansatt rådgiver som jobbet med anbudet. Han var i utlandet, men fikk en SMS om innholdet.
  • Den nå oppsagte mellomlederen i kommunen. Han fikk informasjon om anbudene på SMS fra prosjektlederen.
  • Direktøren, som kommunen bør vurdere å avskjedige og politianmelde, ifølge anbefalingene fra G-partner.

Vil ikke oppgi kilden

Selv om Telenor var ute av kampen som hovedleverandør for teleavtalen den 29. april, var selskapet fortsatt aktuell som underleverandør for Atea.

Hvordan informasjonen om ErgoGroups tilbud kunne havne der, har granskerne ikke klart å finne ut av.

Jørgensen har ikke ønsket å oppgi kilden han snakket med. Det han har opplyst, er at kilden ikke jobbet med selve TTT-kontrakten for Telenor.

Dette var det eneste konkrete sporet granskerne hadde i jakten på en mulig kilde til lekkasjen. Håpet var at de kunne følge hvert ledd bakover for til slutt å ende opp med den opprinnelige kilden. Det klarte de ikke.

- Det var ingen dialog

Johnny Gjerstad var Telenors ansvarlige for kontakten med Bergen kommune tidlig i anbudsprosessen. Han sier han ikke kan snakke om disse hendelsene med BT, og henviser til informasjonssjef Per Arild Meling.

  • Jeg kjenner ikke til disse ryktene som du snakker om. Men jeg har vært i kontakt med den som var ansvarlig for våre forhandlinger med Atea. Han sier at det ikke var noen kontakt mellom Telenor og verken Atea eller Bergen kommune etter at tilbudsfristen var gått ut klokken 10, sier Meling.
  • Det var ikke noen dialog mellom oss og Bergen kommune mellom klokken 10 og 16.21 den aktuelle dagen, sier Thorleif Steffensen, salgsleder for offentlig salg i Atea i Bergen. Han var også en av hovedforhandlerne for Atea i møtene med kommunen.

- Snakket dere med noen andre om ErgoGroups tilbud?

  • Det var kun intern dialog mellom oss som jobbet med anbudet i bedriften, sier Steffensen.

Synspunkter på saken? Si din mening her.