Nå trues en fanakvinne med politianmeldelse om hun ikke rydder opp i innsamlingsrotet. Kvinnen har samlet inn over 1000 sekker med klær fra Nordfjord-området i Sogn og Fjordane. Men sekkene har ennå ikke kommet frem til byen Iasi i nordøst i Romania. I stedet ligger de i en trailer på Lønningen i Fana.

Får ikke oppgjør

Årsaken er at spedisjonsfirmaet som skulle frakte klærne til Romania ikke har fått oppgjør for tidligere lagring. Nå er det uvisst om gavene fra Nordfjord kommer frem til jul.

Giverne må betale 100 kroner til frakt pr. sekk. Likevel mangler hun penger til å betale transportkostnader. Spedisjonsfirmaet som tok seg transportoppdraget, synes det er merkelig hun ikke kan betale.

Det var i begynnelsen av desember at kvinnen ga spedisjonsfirmaet i oppdrag å kjøre en trailer med klær til Romania. Men da klærne skulle fraktes til Romania, viste det seg at hun ikke hadde penger til å betale frakten.

— Vi sa ja takk til oppdraget mot at hun gjorde opp for en regning på 28.000 kroner for tidligere leie av lagring av innsamlede klær, sier daglig leder, Tor Frederik Müller til Bergens Tidende.

— Nå har det gått tre uker og fremdeles har i ikke mottatt oppgjør.

- Rumener uteble

Kvinnen bekrefter at hver giver må betale 100 kroner i frakt. Men hun hevder at det er en rekke uheldige omstendigheter som har ført til at hun ikke kan gjøre opp for fraktkostnadene til spedisjonsfirmaet.

Hun forklarer at hun opprinnelig hadde avtaler med en trailer fra Romania som skulle hente de innsamlede gavene fra Nordfjord i slutten av november. Hun hevder også at hun overførte 30.000 kroner til Romania som skulle dekke utgiftene til trailertransporten.

— Men rumeneren dukket aldri opp. I stedet måtte jeg leie inn to biler fra et annet transportfirma til å hente gavene i Nordfjord. Det kostet meg 45.000 kroner. Dermed har jeg i øyeblikket penger til å betale for transporten av gavene ut av landet.

Hun sier hun har tilbudt spedisjonsfirmaet å gi gå en langsiktig avtale om nedbetaling av gjelden.

— Men dette har de sagt nei til. Går det videre med saken, går vi konkurs, sier kvinnen.

Andre overtar

Nå vil Romaniahjelpen i Hordaland og Lions i Fana overta klærne og forsøke få dem til frem til en annen by i Romania. De to organisasjonene går inn i et spleiselag med spedisjonsfirmaet for å få hjelpen frem.

Hans Gudmund Milde i Romaniahjelpen i Hordaland mener det er mulig å få frem klærne til jul om traileren kommer på veien i dag.

Silje Katrine Robinson