Sjå video øvst i saka

— Somme tykkjer nok det er litt rart nå stå så lenge i kø for vin, men folk søv jo på gata for å sikre seg billettar til Rolling Stones. Me har kvar våre interesser, seier Truls Opdal i køen utanfor vinmonopolet i Bergen sentrum.

I KØ: Vinentusiastar frå Hordaland har stått i kø i heile natt for å sikre seg dei mest ekslusive flaskene.
Odd E. Nerbø

Saman med kring 20 andre vin-entusiastar har han stått timesvis i kø utanfor vinmonopolet i Valkendorfsgaten for å sikre seg eksklusive vinar. Torsdag klokka 10.00 slepp vinmonopolet ny vin i butikk, og hovudtema er 2012-årgangen frå Burgund. Dårlege avlingar i Burgund gjer at prisen går opp. Slikt blir det kø av.

— Kona veit ikkje at eg er her

Opdal er den einaste som vil stå fram med namn. Nummer éin i køen har stått utanfor sidan midnatt og fleire adre har meldt seg sjuke frå jobb og vil ikkje at sjefen skal sjå at dei er ute for å handle vin.

— Det er kanskje litt dumt å vere heime frå jobb for å kjøpe vin, men eg kunne ikkje gå glipp av dette. Det er berre éin gong i året eg har denne sjansen, då måtte eg slå til, fortel ein som har stått i kø i tre timar.

Ein annan fortel at han er redd kona skal finne ut at han brukar fleire tusen kroner på vin.

— Ho veit ikkje at eg er her. Då hadde det blitt liv i leiren. Eg får sei at den kostar litt mindre enn den faktisk gjer.Når dørene opnar klokka 10.00 spring vinentusiastane inn. Kampen om dei gjevaste flaskene er stor.

Den dyraste, ein Romanee-Conti frå Vosne-Romanee til den nette sum av 32.174 kroner, blir tatt først. Marknadsprisen er 70.000 kroner.

Burgund mest populært

Det er vin frå Burgund det går mest av i dag, fortel nestleiar på vinmonopolet i Valkendorfsgaten, Tor Bjarte Reikstad.

— Sjukdom og dårleg vær førte til at avlingane slo feil. Difor er etterspurnaden enorm, seier Reikstad.

Han meiner interessa for vin har auka i Hordaland dei siste åra.

— Me ser at det kjem stadig fleire på desse når me slepp nye vinar. Me har mista nokre kundar frå Rogaland etter at dei fekk seg spesialpol, men samstundes er fleire blitt interessert i god vin. Oppmøtet i dag er veldig bra.

- Kan gjere kupp

Opdal har fått sikra seg fleire vinar, men er likevel ikkje heilt nøgd med det som ligg i handlekorga.

— Eg skulle jo gjerne hatt ein Romanee-Conti, men den var det berre éin av, så då måtte eg ha vore her tidlegare.

— Somme av vinane me kan få her kostar tre gonger så mykje i London. Det er fleire kupp å gjere visst ein er tidleg ute.

Han vil ikkje snakke om kor stor samling han har heime, men vedgår at han brukar mykje pengar på vin.

— Det er ein dyr hobby, men det er veldig kjekt. No fekk eg sikra meg litt fleire til samlinga.