Tidlig i forrige uke: Flere menn er i full sving med å montere et stillas langs veggen til Hotell Norge i Bergen sentrum. En av dem står i stillasets foreløpig øverste «etasje», og tar i mot, bærer og monterer stillaselementer etter hvert som de blir heist opp. Han er på høyde med hotellets syvende etasje — helt uten sikring.

- Skal ha sikring

Det er slett ikke i tråd med regelverket, ifølge tilsynsleder Marita Scott i Arbeidstilsynet i Bergen,.

— Denne karen er ikke sikret, og her ville vi stanset byggingen frem til sikring var på plass. Det skal være fallsikring, for eksempel med klatresele som er fastmontert i en bærende konstruksjon, sier Scott da hun får se bildene av stillasarbeideren.

HØYT OPPE: Tirsdag hadde stillasarbeidet nådd opp til omkring syvende etasje. Siden har enda et nivå reist seg langs hotellfasaden.
Liv Solli Okkenhaug

Scott påpeker at veldig mange arbeidsulykker skjer i forbindelse med arbeid i høyden.

— Ofte er det arbeid i mindre høyder, der man føler seg relativt trygg. Men selv fra små høyder kan konsekvensene bli ganske store når man faller, alt fra dødsfall til en brukken nakke eller et brukket ben, sier tilsynslederen.

Får tips om farlig arbeid

Ifølge Scott får Arbeidstilsynet mange tips fra publikum om usikret arbeid i høyden.

— Folk er flinke til å gi beskjed hvis de for eksempel ser noen som jobber på et tak uten sikring. Vi prøver å rykke ut hvis vi har disponible inspektører, for ofte er det jo snakk om en begrenset periode der arbeidet pågår, sier hun.

Tilsynslederen understreker at sikring ved arbeid i høyden er ekstremt viktig.

— Man bruker hendene mye når man driver med denne type arbeid, og håndterer gjerne tungt utstyr. Dermed skal det ikke mye til før du mister balansen. Da er det avgjørende at det er barrierer som hindrer at du faller utfor, enten det er i form av rekkverk eller seler, sier Scott.

- Ren sløvhet

Driftsleder Bjørn Morken i Still Tekk er helt enig med Arbeidstilsynet i at sikkerheten under stillasmonteringen ikke var etter boken.

— Dette er en sak vi tar alvorlig og allerede har fulgt opp med selskapet disse folkene er innleid fra. Jeg har vist dem bildene BT har tatt, og gitt klar beskjed om at dette ikke er akseptabelt. Arbeidsgiveren deres vil også ha en gjennomgang med dem i morgen, sier Morken.

Ifølge Morken får alle som skal montere stillaser for selskapet utlevert sikringsutstyr.

— Det ligger hjelmer og seler i alle biler, og de har fått klar beskjed om å bruke det. Så det er kun sløvhet som gjør at det ikke blir brukt. Jeg er jevnlig ute på anleggsplassene våre og sjekker, men akkurat nå har jeg vært på ferie, sier Morken.

Ifølge driftslederen er regelen i selskapet at de ansatte skal ha hjelm og sele på til enhver tid.

— Så skal selen festes ved behov. Det er ikke praktisk mulig å ha den festet hele tiden, men de skal ikke klatre rundt som apekatter heller. Karen dere har tatt bilde av ute på hjørnet av stillaset, følger ikke våre instruksjoner, sier han.