JOAR KLETTE

— Det er en påfallende økning i antall trafikkulykker i Bergen sentrum det siste året, sier Inge Nordstrønen i trafikkavsnittet ved Hordaland politidistrikt til bt.no

Økningen står i sterk kontrast til nedgangen i antall trafikkulykker på 5 prosent i Hordaland utenom Bergen.

Hvor skjer ulykkene?

I løpet av de siste ti årene har 71 personer blitt skadet i forbindelse med passering av bompengestasjonene i Sandviken og på Danmarksplass.

— Med autopassordningen tyder mye på at trafikkavviklingen vil gå bedre, sier Jan Gunnar Bøe, leder ved trafikkavsnittet ved politiet i Bergen.

— Vi ser at påkjørsler bakfra nærmest har opphørt. Trafikkproblemene som oppstod tidligere med feltskifte i forhold til betaling har naturlig nok også gått bort, fortsetter Bøe.

Rundkjøringene på Fjøsangerveien og på Nyborg har også stått for 63 personskader i den samme tiårsperioden.

— Bergenserne har tydelige problemer med stor fart og rundkjøringer, sier drosjesjåfør Øystein Lauritzen ved Bergen Taxi.

— Rundkjøringen på Fjøsangerveien med avkjørsel til Minde Allé har lenge vært et trafikkproblem, slår Tor Høyland ved Statens Vegvesen fast. Her planlegges et toplanskryss i fremtiden som kommer i sammenheng med bygging av bybanen. Hele dette område vil gjennomgå en stor omlegging av trafikken.

Rundkjøringen på Nyborg ble forbedret i 2004.

— Her forventer vi lavere ulykkestall i fremtiden, sier Høyland.

Krysset mellom Hagerupsvei og Storetveitveien foreligger det ikke planer om å utbedre før i perioden 2006 - 2009. Dette ulykkesstedet er oversiktelig, likevel har store ulykkestall antagelig noe med lang ventetid på å få kjørt inn på Storetveitveien.

Gatelysene må på

Øystein Lauritzen ved Bergen Taxi er kritisk til sparingen Bergen kommune oppnår ved å slå av gatelysene.

— Spesielt i tettbebygde strøk er det vanskelig å få oversikt over trafikkbildet med dårlig belysning, konstaterer Lauritzen.

— Ikke minst for oss yrkessjåfører er dette et alvorlig problem, da vi er på veiene dag og natt hele året gjennom, sier Lauritzen.

Færre trafikkulykker på Askøy

Askøy kommune har i motsetning til Bergen sett en kraftig reduksjon i antall trafikkulykker.

— Vi håper halveringen av antall trafikkulykker er et resultat av langsiktig satsing på trafikk ved Askøy lensmannskontor, sier politibetjent Per Arne Torsvik.

Torsvik mener å ha sett en endring i kjøremønsteret på Askøy etter at politiet har vist seg mer ute i trafikken.

— I fortsettelsen vil vi bruke mer tid på steder med lavere trafikkdensitet. Vi har merket oss at steder vi oppsøker sjelden, som nordre del av Askøy, har flere tilfeller av uaktsom kjøring, avslutter Torsvik.