Hele bystyresalen ble mandag evakuert som følge av en bombetrussel. I ettertid viste det seg å være en misforståelse.

Hendelsen har ført til at sikkerheten i Gamle Rådhus har blitt et tema igjen. Tirsdag morgen samlet gruppelederne fra de største partiene seg til møte i Forretningsutvalget i Bergen bystyre.

Men der fikk ikke pressen være. Uten å oppgi lovhjemmel, stengte ordføreren møtet som skal diskutere sikkerhetstiltak på bystyremøtene.

Får vektere i bystyret

På bystyremøtet onsdag var det vakthold ved inngangen etter ønske fra partiene.

Resultatet av møtet i Forretningsutvalget i bystyret var at partienes gruppeledere vedtok å leie inn vektere til onsdagens utsatte bystyremøte. Hva som skjer på bystyremøtene i fremtiden, ble ikke bestemt.

I vedtaket heter det at vektere skal være på plass én time før møtet. Det innføres kontroll av legitimasjon, samt av vesker, bager og sekker som publikum tar med seg inn.