Alt var egentlig klappet og klart i 2005. Da fikk Hordaland politidistrikt ja fra Politidirektoratet til å gå i gang med planene for et nytt og sårt tiltrengt politihus i Bergen. Bergen kommune var også velvilligheten selv. Politiet skulle få en av de beste tomtene i Bergen, den såkalte trekanttomten på Nygårdstangen til langt under markedspris. Nærheten til andre statlige bygg og brannstasjonen var også ideell. Dessuten kunne legevakt og rusakutten havne samme sted. Og enda bedre: Beliggenheten er gunstig for utrykningskjøretøy, i tillegg til lett atkomst for publikum.

Ikke nok med det: Flere var interessert i å være med i anbudskonkurransen og stå for byggingen og leie ut det nye 24.500 kvadratmeter store bygget til politiet. Blant dem det statlige eiendomsselskapet Entra Eiendom AS, som eier dagens politihus i Bergen.

— Vi hadde virkelig grunn til å være optimister, og så for oss at et nytt politihus kunne stå ferdig i 2011, sier daværende politimester Ragnar Auglend til BT seks år senere.

Hordaland politidistrikt begynte derfor å avsette to millioner kroner årlig til innflyttingskostnader. Og så for seg at tiden med trange kår, dårlige arrester og varetektsproblemer snart var over.

Tolket reglene annerledes

Politiet i Bergen forholdt seg til stortingsproposisjon nr. 84 fra 1998/99 om statlige bygg. Kort fortalt ga den rom for at Statsbygg ikke lenger behøvde å eie kontorbygg for statlige etater, og at slike kunne leies fra private utbyggere, eller av statens eget eiendomsselskap, som etter hvert ble hetende Entra Eiendom AS. På den måten kunne man unngå lange og tunge prosesser med venting på bevilgninger over statsbudsjettet.

Det var nettopp Entra som i sin tid overtok det nåværende politihuset i Bergen, og leier det ut til politiet. Entra må imidlertid ut på anbudsmarkedet, og konkurrere om slike kontrakter med private aktører. Og det var det regiondirektør Jorunn Nerheim i Entra Eiendom AS så for seg når det gjaldt den nye politistasjonen i Bergen.

— Vi har et nært og godt samarbeid med Hordaland politidistrikt og ville selvfølgelig gjerne være med å tilby nye lokaler til politiet, sier hun.

Hun antok at byggingen av nytt politihus i Bergen ville havne innenfor regelverket som såkalt konkurransebygg, noe som gjorde det mulig for politiet å leie av andre enn Statsbygg. På den måten slapp Hordaland politidistrikt å vente på bevilgninger over statsbudsjettet, i hard konkurranse med mange andre. Man kunne gå i gang når anbudet var klart. Kostnadene ville også bli lavere. Dessuten visste både bergenspolitiet og interesserte utbyggere at dagens politihus blir definert som et konkurransebygg. Og at de nye politihusene i Asker og Bærum, i Trondheim og i Stavanger ble definert som det, bygget etter anbudskonkurranse og leid ut til politiet.

Justisdepartementet grep inn

Men slik gikk det ikke i Bergen. I august 2009 er justisminister Knut Storberget i Bergen. Der forteller han representanter for Hordaland politidistrikt at det snart vil komme et brev som snur opp ned på bergenspolitiets byggeplaner. 28. august 2009 mottar Politidirektoratet i Oslo et brev fra Justisdepartementet, der nytt politihus i Bergen er tema.

— Der fikk vi vite at det ville bli innført nye tolkninger av regelverket for statlige bygg fra 2010. Kort forklart ville et nytt politihus i Bergen bli definert som et såkalt formålsbygg, på linje med kulturhistoriske bygninger. I praksis betyr det at Bergen må søke om at Statsbygg bygger et nytt politihus, finansiert over statsbudsjettet. En slik prosess vil fra i dag minst ta seks til syv år, sier ass. politidirektør Vidar Refvik.

Jorunn Nerheim hos Entra Eiendom bekrefter at vedtaket i departementet kom helt uventet.

— Vi ble overrasket, sier hun, og viser til at Entra Eiendom nylig bygget et politihus som Asker og Bærum politidistrikt leier. Den gang grep ikke Justisdepartementet inn.

Uvisst hva politiet gjør

Brevet fra Justisdepartementet satte i realiteten ut politihusplanleggerne ved Hordaland politidistrikt. For faktum er at de ikke har begynt på den tunge veien om å søke Statsbygg om å få realisert et nytt politihus i Bergen. Det bekrefter avdelingsdirektør Linda Sunde i Statsbygg overfor BT.

— Vi jobber ikke med en plan for nytt politihus i Bergen pr. i dag. Da må vi først få en henvendelse, sier hun.

Administrasjonssjef Arne Vidar Hansen ved Hordaland politidistrikt bekrefter at plassproblemene er om mulig enda mer prekære i dag enn for seks år siden, men at brevet fra departementet førte til at alt ble satt på vent.

— Vedtaket om formålsbygg ga et helt annet tidsperspektiv og uforutsigbare rammevilkår. Vi vet jo gjennom andre formålsbygg at de kan bli dobbelt så dyre å finansiere som konkurransebygg. Derfor må vi nå ta en ny runde med dagens utleier og se om vi kan løse noe ved ombygginger, før vi tar en endelig avgjørelse. Et nytt politihus virker veldig langt frem, sier han.