De fleste trafikkulykken skjer naturlig nok i Bergen kommune. Av totalt 63 ulykkespunkt ligger hele 59 innenfor Bergen kommune, 2 ligger i Fjell kommune, ett i Os kommune og eit i Kvinnherad kommune.

327 ulykker

Rapporten er basert på fireårsperioden 1999-2002. Ulykkene som er registrert har skjedd innenfor en strekning på 100 meter der det har vært fire eller flere trafikkulykker med personskade i løpet av perioden. Fordelt på 327 ulykker var det 3 drept, 2 svært alvorlige skader, 14 alvorlige skader og 414 lett skadde.

Mange, men små i byen

— De fleste ulykkespunktene er i områder med høy trafikk. Her kommer Danmarksplass og krysset Storetveitveien-Hagerupsvei verst ut. Men tar en hensyn til tallet på kjøretøy er ikke risikoen for den enkelte trafikant spesielt høy. På mange av de verste punktene er det utelukkende lettere skadde. De fleste ulykkespunktene i rapporten ligger i sentrale strøk. Mange av de alvorligste ulykkene skjer utenfor tettbygd strøk der høy fart er en avgjørende faktor, sier Marianne Skulstad, som har vært med på å utarbeide rapporten, i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Bruk blinklys og hold avstand

Spesielt mange ulykker skjer ved påkjørsel bakfra og ved feltskifte. Bedre bruk av blinklys kan redusere tallet på ulykker.

— Hele 30 prosent av kollisjonsskadene i Hordaland har sammenheng med manglende bruk av blinklys, sier skadesenterleder Per Arne Strandenes ved If skadeforsikring i Bergen til bt.no.

Det samme problemet oppstår ofte ved feltskifter og i rundkjøringer, der vikeplikt ikke overholdes. Manglende bruk av blinklys både irriterer og koster penger.

-Bare i Hordaland kostet kollisjoner der vikeplikt ikke blir overholdt, If om lag 2 millioner kroner i fjor. De utbetalte skadeerstatning i hele 259 saker der vikeplikt ikke ble overholdt i kryss. I tillegg kommer kollisjoner som følge av feltskifter.

Klikk på lenken til høyre, og se hvor det skjer flest ulykker i Hordaland

HER SMELLER DET I BERGEN:<br/> 1. Danmarksplass 15 ulykker<br/> 2. Rundkjøring Fjøsangerveien – Minde Alle 14 ulykker<br/> 3. Bomstasjon Sandviken 9 ulykker<br/> 4. Rundkjøring ved Gullgruven <br/> 5. Bjørnsons gate ved Esso 7 ulykker <br/> 6. Jonsvollsgate – Baneveien 7 ulykker<br/> GRAFIKK: YNGVE STENSÆTH<br/> KILDE: STATENS VEGVESEN HORDALAND