— Du ser hvor mørkt det er. Her er det skummelt å gå nattetid, konstaterer stortingsrepresentant Jette F. Christensen (Ap), mens hun skuer opp gjennom smauet mot Bispengsgaten.

BT har tatt politikeren, som torsdag arrangerte fakkeltog mot voldtekt, med til Lille Øvregate. Gaten var åstedet for én av syv overfallsvoldtekter i sentrumsområdet i år. Her ble en 22 år gammel kvinne overfalt utenfor sin egen bolig i april.

Heldigvis fikk ikke overgriperen viljen sin denne kvelden. Tilfeldige forbipasserende skremte mannen såpass mye at han stakk av.

BT har gått gjennom voldtektsstatistikken for Bergen de siste to årene. Felles for de fleste åstedene er at de er beskjedent belyste.

— Belysningen her kommer hovedsakelig fra private boliger. Det blir veldig mørkt når folk skrur av lyset og legger seg om kvelden. Det bør ikke være private boligeieres ansvar å lyse opp gatene. Dette er noe kommunen må sørge for, sier Christensen.

Skumle episoder

Stortingsrepresentanten mener at byrådet bør bidra mer for å forebygge voldtekt og annen kriminalitet i sentrum på kvelds- og nattetid.

— Regjeringen har bidratt med blant annet økt strafferamme for voldtekt, styrket holdningsarbeidet og gitt mer midler til politiet. Bergenserne selv tar ansvar, og melder seg til å bli natteravn. Men vi trenger også strakstiltak, som flere gatelykter og at busker blir holdt lave. Kommunen bør også be fylket få på plass bybusser mot sentrumsnære steder som Møhlenpris, slik at folk har et alternativ til å gå hjem om natten, sier Christensen.

Hun ber byrådet benytte seg av kompetansen til de yrkesgruppene som ferdes i byrommet når det er mørkt.

— Kommunen bør invitere vektere, bussjåfører, taxinæringen og andre skiftarbeidere på møter to ganger i året, for å høres dere tanker om hvordan de tror man kan forebygge voldtekter og kriminalitet, sier stortingspolitikeren.

Må gjøre mer

Byutviklingsbyråd Lisbeth Iversen (KrF) er enig i at politikerne i Bergen kan gjøre mer når det gjelder voldtektspreventivt arbeid.

— Jeg ser behovet for å se på belysning. Der skal vi være åpne for å gjøre vårt, slik vi også gjorde på Møhlenpris og Nygårdshøyden for noen år siden. Vi kan også gjøre en jobb når det gjelder forebyggende arbeid, sier byråden, og fortsetter:

— Så er det politiets ansvar å være til stede i gatene. Det må aldri bli slik at man begynner å presse hele ansvaret over på kommunene, slik man har gjort når det gjelder luftkvalitet og kollektivtrafikken, sier Iversen.

Politiet vil ha lys

Rigmor Isehaug, leder for volds- og sedelighetsseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon, sier politiet generelt sett ønsker fokus på belysningen i sentrum.

— Det kan være et forbedringspotensial hva angår gatebelysning og beskjæring av vegetasjon. Det kan forebygge ikke bare voldtekt, men også annen kriminalitet som ran og tyveri, sier hun.

I Oslo har byrådet vedtatt en belysningsplan for å bedre belysningen i utsatte områder. Isehaug påpeker at bedre gatebelysning er et kommunalt ansvar, også i Bergen.

— Det bør absolutt undersøkes om og hvor det kan være behov for å bedre belysningen, sier hun.

BT skrev forrige lørdag at ingen av de 12 anmeldte overfallsvoldtektene i Hordaland politidistrikt i år er oppklart. Ti er henlagt, mens to ennå er under etterforskning. Likevel sier Isehaug at voldtekt er noe som politiet prioriterer svært høyt.

Etterlyser engasjement

— Vi er ikke bare politifolk, men også medmennesker. Å bli utsatt for voldtekt er en svært traumatisk hendelse som preger en i mange år. Jeg kjenner selv kvinner som er voldtatt, og vet hva det gjør med en person, forteller politilederen.

Hun etterlyser et bredere engasjement ute i befolkningen for å gjøre Bergen sentrum til et tryggere sted å ferdes.

— Vi trenger flere natteravner i byen. For eksempel bør foreldre som sitter hjemme på Askøy og bekymrer seg for datteren som er ute på byen vurdere å stille opp som natteravner i sentrum, sier hun.

Hun understreker likevel at tallene for overfallsvoldtekt i Bergen har holdt seg stabile over flere år.

— Vi er ikke i nærheten av situasjonen i Oslo. Bergen er fortsatt en trygg by, sier hun.

HENRIK WERGELANDS GATE: 6. mars ble en 17 år gammel jente dratt inn i en bil i Henrik Wergelands gate. Bortføringen skjedde ved 01-tiden om natten, men jenten klarte til slutt å komme seg ut av bilen og løpe vekk. Mannen ble aldri identifisert og saken ble henlagt.
TOR HØVIK
KANALVEIEN: En 18 år gammel kvinne ble overfalt på en gangvei i Kanalveien på Fantoft. Så ble hun slept til en parkeringsplass i området. Overfallsvoldtekten skjedde ved 00.30-tiden 12. mars i år. Saken ble henlagt grunnet manglende opplysninger om gjerningsmann.
TOR HØVIK
STRANDLIEN: 14. mars skal en 19 år gammel kvinne ha blitt dratt inn i en leilighet i Strandlien. Så skal hun ha blitt påsatt håndjern. Etter overgrepet ble hun sluppet fri. Politiet har henlagt saken med begrunnelsen om at intet straffbar forhold ble ansett som bevist.
TOR HØVIK
VASKERELVEN: Den ferskeste anmeldelsen skriver seg fra i høst. 8. september skal en 18 år gammel kvinne ha blitt overfalt og dratt inn i et smug i Vaskerelven rett overfor Torgallmenningen. Hun klarte imidlertid å kjempe seg løs og løp fra stedet. Politiet etterforsker fortsatt saken.
TOR HØVIK