Natt til fredag skjedde det igjen. To ganger måtte politiet rykke ut til Torget etter meldinger om slagsmål. Tre menn havnet i fyllearresten, og en ble sendt til legevakt.

— Det er mer vold i den såkalte lysløypen, som grovt regnet går fra Bryggen til Ole Bulls plass, enn i resten av Hordaland politidistrikt til sammen, sier politiførstebetjent Bengt Angeltvedt.

Mens politiet fikk inn 30 anmeldelser av legemskrenkelser på Torget i 2004, var antallet steget til 60 i 2005. Regner man med Torgallmenningen og Vågsallmenningen, er det snakk om hele 146 voldsanmeldelser i 2005. Dette utgjør 42 prosent av det totale antallet i sentrum.

Bergens Tidende bringer i dag en oversikt over alle sentrumsgatene der det har foregått vold som har resultert i anmeldelser.

Flere grove tilfeller

Den negative voldsutviklingen har fortsatt inn i 2006. I årets tre første måneder fikk politiet inn 42 prosent flere anmeldelser av grov legemsfornærmelse enn i samme periode i fjor.

Bengt Angeltvedt tror voldsøkningen har sammenheng med at sentrum trekker stadig flere utelivsløver, selv i kjølige vintermåneder.

— Vi har hatt en markant endring i utelivsmønsteret. Tradisjonelt har folk tatt seg en pause fra utelivet etter julebordet. Men i år har det ikke vært slik. Det har aldri vært så mange mennesker som har brukt byrommet i januar, februar og mars som i år. Folk har mer penger og mer fritid, sier han.

Spesielt utsatt er områdene rundt minibanker, drosjeoppstillingsplasser, bussholdeplasser, serveringssteder og nattåpne kiosker. Og ikke overraskende skjer to av tre anmeldte voldstilfeller mellom klokken 23 og 05 i helgene.

Flere kiosker - mer vold

Politioverbetjent Jens Ekmann ved vold- og sedelighetsavsnittet i Bergen tror konsentrasjonen av volden på nettopp Torget skyldes at flere nattåpne kiosker har etablert seg i området

— I en matkø med trøtte, sultne og berusede mennesker er det lett for at det oppstår situasjoner som resulterer i vold, sier politiførstebetjent Jens Ekmann ved vold- og sedelighetsavsnittet på Bergen sentrum politistasjon.

Ifølge Gro Gaarder ved Kontoret for skjenkesaker i Bergen er det ikke blitt flere skjenkesteder på Torget i 2004 eller 2005. Gaia Busstransport melder at det heller ikke ble satt opp flere nattruter med avgang fra bussholdeplassene her i perioden.

I tillegg til Torget, har Vågsallmenningen og Nedre Ole Bulls plass hatt en markant voldsøkning fra 2004 til 2005.

Olav Kyrres gate har derimot ikke lidt samme skjebne. Mens gaten tronet øverst på listen over voldsgatene i 2004, havnet den på en syvendeplass i 2005. Antallet anmeldte voldstilfeller er halvert, fra 40 legemskrenkelser i 2004 til 19 året etter.

Store mørketall

Angeltvedt ser ikke bort fra politiets økte fokus på voldsproblematikken har ført til en økning i antallet anmeldelser.

— Politiet er langt mer synlig i gatene i helgene nå enn tidligere. Men det er helt klart at vi ikke kan bruke så store ressurser som vi gjør nå i all fremtid, sier Angeltvedt, som leder politiprosjektet som har som mål å få ned volden i sentrum.

Mørketallene er store. Antallet anmeldte legemskrenkelser utgjør bare en liten del av den totale volden. Ifølge en undersøkelse utført ved Bergen Legevakt er det bare en av tre voldsofre som faktisk anmelder volden.

I de andre bydelene står det langt bedre til. 73 prosent av de anmeldte voldstilfellene i Bergen i årets tre første måneder fant sted i sentrum. Fyllingsdalen og Laksevåg er de tryggeste bydelen, med henholdsvis 12 og 15 legemskrenkelser. Bergen sentrum, derimot, har 207.

HER SKJER VOLDEN: Antall anmeldte voldstilfelleri de ulike gatene i Bergen sentrum.