Få oversikt over asfaltering i 2012 nederst

Lukten av fersk asfalt har spredd seg i Forskjønnelsen. Gatene er tømt for parkerte biler, men øverst har det samlet seg en liten kø som venter utålmodig på å få kjøre over den nylagte asfalten.

— De får bare vente, roper Leif Erik Leknes, etter et kjapt blikk opp på køen.

Sammen med kollegene i NCC løper han etter maskinen som spyr ut ny asfalt over de ødelagte veiene. Mens en kjører bilen, går de andre etter med spader og stenger for å glatte over.

— Jeg har den beste jobben. Skal bare sørge for at kantene er fine nok, sier Arne Johan Larsen.

Verdens beste jobb

— Det blir litt som et ekteskap når vi er så mye sammen. Men det er veldig sosialt, sier Larsen.

De fem asfaltarbeiderne er leid inn av Bergen kommune for å legge ny asfalt på de veiene som trenger det mest. I forrige uke startet arbeidet i Arna, nå har de beveget seg videre inn mot byen.

— Det er verdens beste jobb fordi vi får flyttet så mye på oss. Jeg har for eksempel aldri vært her før, sier Larsen, mens han peker oppover de kronglete gatene i Forskjønnelsen.

Vi har 2500 veier, og vi får tatt omtrent 30 av dem. Driftssjef Atle Kleppe i Samferdselsetaten

Bergen kommune har et asfaltbudsjett på seks millioner kroner, men dette dekker kun det aller mest nødvendige.

— Basert på meldinger vi får inn, har vi laget en prioriteringsliste ut ifra budsjettet vårt, sier Atle Kleppe, driftssjef i Samferdselsetaten.

Lapping

Uten å ville si noen konkrete tall, sier Kleppe at budsjettet måtte vært på mange flere millioner dersom alt skulle blitt dekket. Mange steder blir kun deler av veien reparert eller lappet.

— Behovet er veldig mye større enn det budsjettet gir rom for. Vi har 2500 veier, og vi får tatt omtrent 30 av dem, sier Kleppe.

På grunn av vær og vind må det også gjøres en ny vurdering hver vår. Dersom det er mye frost og nedbør, sliter dette mer på veiene. Det samme gjelder for hvor mye tungtrafikk som kjører på veiene hvert år; d kan variere fra år til år på grunn av bygging ulike steder.

Stramt budsjett

De siste årene har budsjettet ligget på rundt seks millioner, med unntak av 2009 og 2010. Da var budsjettet på totalt 75 millioner kroner.

— Vi fikk litt ekstra de årene for å ta igjen arbeid som hadde samlet seg opp, sier Kleppe.

Byråd Filip Rygg sier at budsjettet for asfalt diskuteres på nytt hvert år.

— I Bergensprogrammet gjør vi mye med vei og asfalt, men det er klart at behovet for penger til asfaltering er stort. Men samtidig er konkurransen om budsjettkronene hard, sier Rygg.

En million pr. kilometer

Stavanger kommune har et asfaltbudsjett på to millioner kroner i år for å fikse på gamle veier.

— Vi hadde nok trengt ti millioner kroner årlig for å holde verdien oppe, sier Arne Undal, fagleder i Stavanger kommune.

Han forteller at de hadde et par år med budsjett på ti millioner, og det holdt akkurat.

— Asfalt går inn under driftsbudsjettet, og det er første plassen de plukker når de trenger penger til noe annet, sier Undal.

Også i Oslo er behovet større enn det budsjettet tillater.

— I år har vi et budsjett på omtrent 40 millioner. Ti av dem går til lapping av hull og skader som innbyggerne gir beskjed om, sier Odd Bratteberg, seniorrådgiver i Bymiljøetaten Oslo kommune.

I fjor fikk kommunen nesten ingenting, mens et annet år var budsjettet på hele 60 millioner.

— Vi burde hatt omtrent 60 millioner pr. år hvis vi skulle hatt nok. Vi regner omtrent en million kroner på en kilometer vei. Behovet er betydelig større enn det vi har til disposisjon, sier Bratteberg.

Her skal det asfalteres i 2012

Listen er foreløpig, og kan derfor endres i løpet av året.

Arna og Åsane:

Fabrikkveien: dekkefornying.

Lakslia: dekkefornying.

Breisteinsveien (bussrute): dekkefornying.

Hetlebakkveien: dekkefornying.

Bergenhus og Årstad

Forskjønnelsen, øvre og nedre del: dekkefornying.

Nordbøveien: dekkefornying.

Skansemyrsveien, øverste del: dekkefornying.

Stemmeveien: dekkefornying.

Erleveien: dekkefornying på deler av veien.

Fabrikkgaten: dekkefornying på deler av veien.

Fantoftåsen: dekkefornying.

Løbergssvingen: dekkefornying.

Fana og Ytrebygda

Birkelandsbotn: dekkefornying.

Kismulvegen: flatelapping på deler av veien.

Kringlebotn: dekkefornying.

Ny-Paradis: dekkefornying på deler av veien.

Sandalsbotnen: dekkefornying.

Sandalsvegen: flatelapping på deler av veien.

Feråsen: dekkefornying.

Feråslia: dekkefornying.

Steinsvikvegen: dekkefornying på deler av veien.

Fyllingsdalen og Laksevåg

Stokkedalen: flatelapping på deler av veien.

Våkleivbakken: totalfornying på første del av veien.

Damsgårdsvei ved Tverrveien: flatelapping.

Damsgårdsveien ved kirken: flatelapping.

Tverrveien: flatelapping

Øvre Holen: dekkefornying på deler av veien.

Tips om steder som burde vært med? Fortell oss under eller send MMS/SMS til 2211.

TEAMWORK: - Vi fryser aldri på jobb, og i solskinn kan det bli ganske hett for oss, sier Arne Johan Larsen i NCC. Før det legges ny asfalt, limes underlaget for å få den til å sitte bedre.
PAUL S. AMUNDSEN
ØDELAGT: I Forskjønnelsen skal hele veibanen fornyes.
PAUL S. AMUNDSEN