Statens vegvesen har ansvaret for å asfaltere riks— og fylkesveier. Asfalteringen betales av stat og fylkeskommune.

I 2012 brukte Hordaland fylkeskommune 40 millioner kroner til dekkelegging, mens det er budsjettert med 33 millioner kroner i år.

Ferdig i oktober

Asfalteringen starter i slutten av april og vil være ferdig innen utgangen av oktober.

Her finner du oversikten over hvillke strekninger i Region vest som får nytt dekke sesongen 2013.

Sjekk asfaltkartet for Hordaland!

Dette er en dekkeplan som blir oppdatert, og det vil kunne bli mindre justeringer, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

I Hordaland er det disse veistrekningene som skal asfalteres.

Blant strekningene i Bergen som skal asfalteres, er hele Damsgårdstunnelen, i begge kjøreretninger. Også strekningen mellom Birkeland rundkjøring og Kokstad skal få nytt dekke i løpet av sommeren.

På «gamleveien» til Åsane kommer det ny asfalt mellom Eidsvåg og Tertneskrysset.

Turistvei blir ny

Sjekk asfaltkartet for Sogn og Fjordane

Det lengste asfalteringsprosjektet i Sogn og Fjordane er de drøye 7 kilometrene mellom Ås og Stegastein i Aurland. Det er en populær turistvei som også kjøres av mange turbusser.

Fem kilometer mellom Verken og Sanden skal også få helt nytt dekke.

I Sogn og Fjordane skal disse strekningene få ny asfalt.

FÅR NY ASFALT: Veien opp til utsiktspunktet Stegastein i Aurland. FOTO: STEINAR SKAAR / Statens vegvesen