Entreprenøren Skanska starter byggearbeidet om få uker, etter at tomten er ferdig planert. Høsten 2015 skal det nye bybanedepotet og verkstedet stå klart ved Flesland.

Det vil gi dramatisk bedre forhold og muligheter for fremtidig ekspansjon for Bybanen.

— I dag har vi 17-18 bybanevogner. Da er dagens depot på Kronstad helt fullt. På det nye depotet på Flesland er det muligheter for å ha opptil 55 bybanevogner. Det betyr at det er stort nok til å betjene alle linjene som er planlagt utbygd, inkludert Åsane og Fyllingsdalen, sier Rune Jenssen, informasjonsansvarlig i Bybanen Utbygging.

Stilig og dyrt

Han sier at depotet på Kronstad likevel vil bli opprettholdt, som et mellomdepot.

— Da slipper vi å kjøre tomme vogner helt fra Flesland til Åsane om morgenen, sier Jenssen.

Bygningene på Kronstad er ganske enkle. Depotet på Flesland blir langt mer forseggjort, både arkitektonisk og teknisk.

— Vi er opptatt av godt design i Bybanen, og har prøvd å få til et bygg som står i stil med det. Det behøver ikke se ut som et lagerbygg selv om det skal være depot, sier Jenssen.

Prisen står også i stil med utseendet: En milliard kroner koster depotet, som er en del av byggetrinn 3 til Flesland. Det er ti ganger så mye som depotet på Kronstad kostet.

— Men så er dette et anlegg som blir bygget for å vare, sier Jenssen.

Forlenger vognene

En annen fordel ved det nye verkstedet, er at det vil gi plass til lengre bybanevogner enn vi har i dag. Det har vært umulig på Kronstad.

Planen er å forlenge de eksisterende vognene med to ledd på til sammen ti meter. Det vil øke lengden fra 32 til 42 meter, og gi plass til langt flere passasjerer på hver avgang.

— Arbeidet med å forlenge vognene vil ta til vinteren 2015/2016, sier Jenssen.