Innehaveren av Pastasentralen, Josef Mohsen, mottar nyheten fra Bergens Tidende med en oppgitt mine.

— Jeg blir trist når jeg hører dette. Men egentlig tror jeg ikke noe på det. Dette har vi hørt så mange ganger. Da ny brannstasjon skulle bygges, måtte Pastasentralen rives. Da det skulle anlegges en fyllestasjon for gass her, måtte Pastasentralen rives. Så skulle man bygge stadion på Nygårdstangen og tunnel under veien. Da måtte Pastasentralen rives. Og nå bybanen. Og blir det ikke noe av den, så kommer det nok flere trusler senere, sier Josef Mohsen oppgitt.

Hjelp fra kronprinsen?

Men trusselen om at bybanen kommer ser ut til å være den alvorligste Pastasentralen har stått overfor. Går det slik Byrådet ønsker, vil bybanen skjære tvers gjennom Bystasjonen like utenfor oppkjørselen til parkeringsanlegget, krysse Fjøsangerveien, gå rett gjennom der Pastasentralen ligger og svinge rundt hjørnet ved Fylkeshuset. Derfra går veien mot Gamle Nygårdsbro og videre til Danmarks plass.

Dersom det går slik Stortinget sier i innstillingen om Bergensprogrammet, har Pastasentralen knappe to år igjen å eksistere.

— Vet du, jeg tror jeg trenger et kongelig råd i denne saken. To ganger har jeg hatt kronprins Haakon som gjest, sier Mohsen og henter et innrammet bilde fra serveringsdisken.

— Der er kronprinsen sammen med gode venner og spiser min mat. Der står datoen, 25. april 2001. Det var før han giftet seg. Kanskje kronprinsen kan være til hjelp. Hva synes du om det?

— Eller kanskje mine stamgjester. For de er mange. Hver dag har jeg 500-600 gjester i mine lokaler, sier Mohsen, som har drevet stedet siden 1988.

Nygårdstangen for avsides

Josef Mohsen har ikke tenkt over hva han skal gjøre dersom bybanen virkelig kommer denne veien.

Også Pastasentralens banemann beklager at spisestedet må vike for skinner og kjøreledninger.

— Det er en tragedie, for de har svært god mat der, innrømmer Lars Chr. Stendal, som er prosjektleder for bybanen i Bergen.

Men sannheten er at bybanekontoret lenge har siklet etter å sluke Pastasentralen og legge bybanen om Nedre Nygård og over Gamle Nygårdsbro mot Danmarks plass. Så Stendal ofrer matgledene for å sikre enda flere passasjerer for bybanen.

I morgen vil Byrådet i Bergen slutte seg til bybanekontorets og planavdelingens anbefaling om at bybanen bør ta veien om Nedre Nygård.

— Hittil i planprosessen har en trasé over Nygårdstangen med ny bro over til Danmarks plass vært sett på som den naturligste løsningen. Men problemet der er at banen blir liggende altfor avsides i forhold til folkerike arbeidsplasser som Universitetet, Høyskolen og Høyteknologisenteret, sier byråd for miljø og byutvikling, Nils Arild Johnsen, til BT.

Broen må ombygges

Prisen for å legge banen om Nedre Nygård beregnes å bli 50 millioner lavere enn over Nygårdstangen med en helt ny bro. På den annen side er det vanskelig å anslå hva det vil koste å ta i bruk Gamle Nygårdsbro for bybanen. Broen har i dag tre kjørefelt. Men bybanekontoret understreker sterkt at det er nødvendig med to kjørefelt for vanlig biltrafikk i tillegg til dobbeltsporet bybane. For å få det til, må Gamle Nygårdsbro påbygges eller ombygges. Men da oppstår et annet problem, for ifølge byantikvar Siri Myrvoll har Gamle Nygårdsbro antikvarisk verdi.

MIDT I BANEN: Pastasentralen ligger midt i traseen når bybanen når bybanen kommer ut fra holdeplassen på Bystasjonen og krysser Fjøsangerveien. FOTO: ØRJAN DEISZ