Det kan nemlig komme på tale å anlegge holdeplass i Kaigaten like utenfor sølvvarefabrikken. Da er dagens fortau egentlig altfor trangt med tanke på at det blir en holdeplass med mye mennesker. Attpåtil må det være plass til billettautomater.

— Men vi kan leve med at sølvvarefabrikken får stå, sier prosjektleder for bybanen, Lars Chr. Stendal, til Bergens Tidende.

Holdeplass ved sølvvarefabrikken er aktuelt dersom banen legges rundt Statens Hus. Men bybanen kan også passere på innsiden av Statens hus og kjøre diagonalt over den åpne plassen som i dag brukes til parkering mellom Statens Hus og ByGarasjen. Da får bybanen holdeplass direkte i tilknytning til den planlagte ekspressbussterminalen. Men både Gaia Trafikk og HSD Buss er skeptiske til dette, fordi de mener at den tette busstrafikken og bybanen kommer til å gå i veien for hverandre.

Endestasjon ved Telegrafen

Starvhusgaten, ved Telegrafbygningen, blir endestasjon for bybanen i sentrum. Det gir nærhet til busstrafikken, men krever inngrep i Byparken, sier bybanekontoret.

Det har hittil vært snakk om endestasjon i enden av Kaigaten, men plasseringen i Starvhusgaten, mellom Christies gate og Olav Kyrres gate, gir enda raskere overgang mellom bybanen og bussholdeplassene i Olav Kyrres gate.

Det er fare for at bybanetraseen tvers over Christies gate kommer i konflikt med anleggsarbeidene for Skansetunnelen. Christiesgate må trolig graves opp helt frem til krysset Kaigaten/Starvhusgaten. Men ifølge bybanekontoret vil det ikke være noe problem å flytte endestasjonen midlertidig til Kaigaten.

Gjennom Pastasentralen

Ferden videre mot Danmarksplass går, etter Byrådets ønske, tvers gjennom like i sørkant av oppkjørselen til ByGarasjen. Banen skjærer så tvers over Fjøsangerveien, der den alltid vil få automatisk grønt lys.

Banen tar så meg seg Pastasentralen før den svinger inn på Nedre Nygård forbi fylkeshuset, og fortsetter forbi Florida mot Gamle Nygårdsbro. Det anlegges holdeplasser utenfor Høyskolen og midt på broen.

Haukeland må vente

Nordre Kronstad Velforening reagerer skarpt på at bybanen til Haukeland sykehus antakelig blir utsatt.

— Dette kan vi ikke finne oss i. Beboerne i området rundt Ibsens gate og Jonas Lies vei kveles av all biltrafikken til Haukeland sykehus, sier sivilarkitekt Liv Fredrikke Anderssen fra velforeningen til Bergens Tidende.