1. mai 2010 innføres en splitter ny rutestruktur for Bergen sør.

— Et kjempeløft for kollektivtrafikken, sier fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg.

Se også: Kutter nattbuss Det nye bussnettet er en del av en større omlegging av bussnettet i hele Bergen. Skyss, fylkeskommunen sitt eget selskap, står bak planene som nå blir lagt ut på anbud.

I planarbeidet er det lagt stor vekt på at det nye kollektivnettet skal fremstå som integrert.

Buss og bane Nesttun terminal, Sletten og Wergeland blir viktige byttepunkter mellom buss og bane. Overganger mellom buss og bybane er basert på faste korrespondanser, der bussene venter på bybanen dersom denne er forsinket.

— Målet er at 50 prosent flere skal reise kollektivt innen år 2020, sier Nyborg.

Det nye ruteopplegget har bedre tversgående ruter mellom bydelene, nye frekvenser, bedre dekning av nyere utbyggingsområder og korrespondanser med tog og ferger.

Flere rutepakker på vei

Rutenettet vil også omfatte Flesland i langt større grad enn nå og dermed bryte noe av Flybussens monopol.

Anbudet er det første av fem pakker som skal ut i år. De andre pakkene kommer i høst og angår Bergen nord, Bergen sentrum, en rutepakke til Askøy, en til Sotra og Øygarden.

Det nye ruteopplegget skal gjelde fra 1. mai 2010. Det starter før Bybanen. og inntil Bybanen åpner vil trafikken til og fra Nesttun gå med buss.

Noen ruteendringer:

  • Birkelandsskiftet-Sandsli-Sentrum. Ekspressbuss gjennom Fyllingsdalen og via Knappetunnelen.
  • Osøyro-Bergen. Stopper kun på utvalgte busstopp mellom Kaland og Busstasjonen, kjører via Sjølinjen-Fjøsangerveien.
  • Fana-Lagunen-Busstasjonen. Stopper kun på utvalgte holdeplasser mellom Lagunen og Busstasjonen.
  • Nesttun-Sandsli-Loddefjord-Storavatnet (Ringvei vest).
  • Nesttun-Steinsvik-Oasen.
  • Nesttun-Haukeland sykehus-Åsane.
  • Buss til Krokeide blir tilpasset fergeruten til Austevoll, mens buss til Halhjem blir tilpasset fergeruten til Tysnes.

Hva synes du om ruteendringene? Si din mening!

NYE BUSSER: Nå skal rutenettet i Bergen Sør friskes opp.
Knut Strand (arkiv)