Stiftelsen Bryggen har engasjert oppmålingsfirmaet ANKO for kontrollmåle bevegelser i bygningsmassen. Fra faste punkter på bakken måles endringer i referansepunkter som er satt inn i husveggene. 

- Vi har gjort dette hvert år siden 2006, sier oppmålingsingeniør Jens Åge Nielsen.

5 mm

Sammen med kollega Øystein Teigen måler han sig og setninger i bygningsmassen. Han synes det er kjekt å følge med på tilstanden til byens fremste turistattraksjon.

- Setningen er jevn og varierer fra 1 til 5 mm per år. Først og fremst nedover, men det er også noe forskyvning sideveis, fortsetter Nielsen. Han legger til at det kan man se med det blotte øye  på fasaden ut mot Vågen.

- Endringene er størst i den delen av bygningsmassen som ligger nærmest SAS-hotellet. Dette skyldes blant annet grunnvannslekkasje inn mot hotelltomten som fører til nedbryting av kulturlag og dermed større setninger i grunnen, sier direktør Lasse Bjørkhaug ved Stiftelsen Bryggen.

I tillegg kommer forandringer som skyldes at fuktighet trekkes opp fra grunnen til bolverket som går i forråtnelse. Bolverket er den trekonstruksjonen som bygningene på Bryggen står på, en slags «grunnmur» bestående av krysslagte trestokker.

- Må stoppes

Bjørkhaug regner med at ved å stanse grunnvannslekasjen og fortsette reparasjonen av ødelagt bolverk vil gi tilstrekkelig stabilitet for å sikre Bryggens fremtid.

Målingene, som startet i 1999, er et ledd i kartlegging av grunnvannsproblemet og overvåkning av kulturminnet Bryggen.

- Grunnvannslekkasjen må stoppes, og det arbeides for å få midler til dette over neste års statsbudsjett, sier Bjørkhaug.