• Vi må få liv og røre foran Bryggen, ropte Kjetil Hauge i BT 15. juni i fjor. Han ble hørt helt bort i Rådhuset. Lørdag 15. mai står Nye Bryggen klar til bruk. Her ser du den for første gang.

— Bryggen er et kulturminne i bruk, og skal vernes gjennom bruk, sier byråd Lisbeth Iversen. Etter en hektisk periode med luftige befaringer via snorkelbil og mange møter har hun nettopp lagt siste hånd på avtalen med Bryggen Private Gårdeierforum.

— En god løsning på alle måter, sier hun og viser gjerne frem en illustrasjon av Bryggen-området, slik det mer eller mindre skal se ut frem til 2009, inntil reguleringsplanen for Vågen og kaiene vil bli bestemmende for den endelige Bryggen-designen.

  • Med brostein frigjort for asfalt i et vrimleområde.
  • Med miljøvennlig plankegulv for benker og uteservering med inntil 360 plasser.
  • Med fundamenter for flaggborg og festdrakt med bidrag fra G. C. Rieber-fondene.
  • Med det gamle brosteinsfortauet intakt.
  • Med informasjonssøyler.
  • Med ryddig avgrensing mot busslommer og trafikk.

— Alt blir ikke fikst ferdig til femtende mai, dertil er tiden for knapp, men vi kommer godt i gang, sier byråd Iversen.

For eksempel vil man ikke rekke å avdekke all gammel brostein før turistsesongen, derfor vil det bare bli avdekket et lite demofelt, for å vise hvordan det skal bli, med informasjon utarbeidet av byantikvaren.

— Jeg ser ikke noe problem i at tilretteleggingen foran bryggerekken skjer i form av en prosess, sier Iversen.

Får forskuddsleie

Byråden for tekniske tjenester legger ikke skjul på at det har vært noen nøtter å knekke i løpet av arbeidet med prosjektet.

Ikke minst har den juridiske balansen mellom kommunen og leietakere vært et tema. Dessuten finansieringen..

— Disse forholdene løser vi nå på den greie måten at Bergen kommune får forskuddsleie for uteområdene for hele perioden frem til 2009, og gjennom Grønn etat bruker disse midlene til jobben, forteller Iversen og legger til at modellen er velsignet av kommuneadvokaten.

— Samarbeidet mellom partene har vært konstruktivt og avtalen ivaretar både kommunens og gårdeiernes interesser, mener hun.

Området som skal fylles med folkeliv og røre vil strekke seg tyve meter ut fra fasaden.

Og da har også brannsjef Helge Eidsnes fått den klaringen på syv meter fra husrekken han har bedt om

Gratisbuss til Bryggen

Om Stiftelsen Bryggens frykt for «turistifisering av et kulturminne» sier Lisbeth Iversen at det er oppnådd konstruktiv enighet for den midlertidige perioden frem til 2009.

— Området foran Bryggen er ikke bare et spørsmål om forholdet mellom brostein og tre, men også et spørsmål om hva - og hvilke aktiviteter - vi skal fylle byrommene med, sier hun.

Blant annet vil byen få et nytt attraktivt område for fest og festivaler.

Blant nye tiltak byråden jobber med er å få gratisbussene Enniken, Fenniken, Fiken, Foken til å legge ruten om Bryggen, mens Kjetil Hauge tenker høyt om lyssetting av Bryggen når høstmørket senker seg over Bergen.

Men før den tid skal det både handles mye og skåles en god del på Nye Bryggen. På de to treplattingene, mot sør og nord, skal Madam Felle og Sjøboden kunne servere inntil 360 gjester.

— Bordene blir runde og stolene er flotte, ikke noe plastikk, estetikken er ivaretatt, beroliger Hauge.

Serveringen mot nord skal bli klar til 15. mai, den mot sør til månedsskiftet mai-juni.

— Arbeidet skal påbegynnes en av de første dagene, forteller Hauge. Han gleder seg på vegne av bergenserne og Bryggens næringsdrivende.

AVTALE: Både byråd Lisbeth Iversen og Kjetil Hauge i Bryggen Private Gårdeierforum er særdeles fornøyd med avtalen som nå er gjort om opparbeidelse og bruk av området foran Bryggen. Hauge sitter på en stol av typen som vil bli brukt ved uteservering.<p/>FOTO: MARITA AAREKOL