BT har fått tall fra Hordaland politidistrikt om varetektsbruken. Siden 2009 har 2271 innsatte sittet for lenge isolert på glattcelle.

Unner ingen

Ifølge reglene skal man ikke sitte på glattcelle utover 48 timer. I fjor gjorde altså 527 innsatte akkurat det.

— Det var helt jævlig å sitte der. Ikke fikk jeg røyke, ikke fikk jeg gå på do når jeg skulle. En hund har et bedre liv, sier en mann i 40-årene fra Bergen.

Han har en rekke dommer på seg og har ofte i arresten.

— Jeg unner ingen å sitte der, sier han.

— Dette er skremmende tall, sier advokat Jannicke Keller-Fløystad til BT. Flere av hennes kolleger sier det samme.

Jannicke Keller-Fløystad er sterkt kritisk til at innsatte sitter isolert i flere dager i politiarresten.

Oslo politidistrikt opplyser til BT at 1508 innsatte satt mer enn 48 timer i arresten i fjor.

Helsemessig belastning

— Det er ingen i politiet som er komfortabel med denne praksisen, men vi må veie hensynet til å løslate siktede opp mot uforholdsmessigheten ved å sitte for lenge isolert på celle, sier Gunnar Fløystad, leder for retts- og påtaleenheten i Hordaland politidistrikt.

— Vår oppgave er å beskytte samfunnet mot kriminelle, og jeg må få minne om at domstolen har vurdert fengslingsspørsmålet. Allerede i dag løslater vi mange fordi det ikke er celle tilgjengelig. Vi burde ha fremstilt flere for varetektsfengsling, men det er ikke plass, legger han til

Norge har opp gjennom årene blitt sterkt kritisert for overdreven bruk av glattcelle, blant annet av FNs torturkomite.

— Jeg er helt enig i at det ikke er bra at innsatte sitter for lenge isolert i disse arrestene. Det er en helsemessig belastning, og cellene er ment for midlertidig opphold. Likevel er det lite vi kan gjøre, uten å minne om at man bør bygge flere fengselsplasser. Det er vanskelig å se at problemet kan løses uten flere fengselsplasser, mener Fløystad.

Mange gjengangere

Havner man på glattcelle, fratas man mulighet for samvær med andre, og den innsatte er isolert det meste av tiden. Cellen er spartansk utstyrt, uten vindu.

Gunnar Fløystad i Hordaland politidistrikt.
PAUL SIGVE AMUNDSEN

Også muligheter for lufting er begrenset, og det skjer nesten aldri at innsatte får besøk. BT har hørt flere siktede beklage seg i fengslingsmøter over hvor belastende det er å sitte på glattcelle. Lyset er på døgnet rundt, det er skrik og skrål fra andre innsatte og man mister tidsbegrep.

— Det er sjelden positivt for noen å sitter der, og jo mindre erfaring man har med politiet, jo mer preget blir man. De aller fleste av våre klienter er ikke førstegangsforbrytere. Mange av dem vet hva de går til, fordi de har vært på celle tidligere, sier Fløystad.

Han er skeptisk til påstanden om at siktede i straffesaker går i første avhør sterkt preget av oppholdet på glattcelle.

— Mitt inntrykk er at de er preget av helt andre grunner. Flere er preget av en kriminell livsstil med et tilknyttet rusmisbruk, noe som er slitsomt for dem, sier Fløystad.

Høyrepolitiker reager

Høyres stortingspolitiker Peter Christian Frølich synes bruken av isolasjon er uholdbar.

— Politiet gjør nok så godt de kan, og vi vet at det er mangel på egnede celler, men i det lange løp er det uholdbart å isolere siktede i flere døgn på glattcelle. Det strider trolig mot menneskerettighetene. Praksisen må endres, mener Høyres stortingsrepresentant fra Bergen.

- Hva mener du er løsningen?

— Jeg er enig i de tiltak som justisminister Anders Anundsen har lansert. Soning i Sverige, to innsatte på en celle og bedre bruk av plassen i dagens fengsler kan være tiltak. Vi kan ikke vente i årevis på at det bygges nye fengsler. Jeg liker ikke å skylde på tidligere regjeringer, men de har bommet på planlegging av cellebehov. Det ser vi nå resultatet av, sier Frølich.

— Høyres partifraksjon har dessuten spilt inn behov for mer penger i neste års statsbudsjett, slik at det kan bygges flere fengselsplasser, legger han til.

Vil ha bedre standard

Frølich sier også at det er store forskjeller på cellestandarden rundt om i landet.

Cellene i Oslo har langt bedre standard enn mange andre steder i landet.
OSLO POLITIDISTRIKT

— Her i Oslo er for eksempel standarden bedre enn i Bergen. I Oslo er det vinduer i arresten, det er mulig å høre på musikk og man ligger ikke direkte på bakken, slik tilfellet er i Bergen. Klosettforholdene er også bedre. Derfor mener jeg vi bør ruste opp cellene som brukes i dag, slik at de får en felles standard som kan redusere følelsen av isolat.»

Ikke dagslys

Tor Kjersem er seksjonsleder for arrest og fremstilling i Hordaland politidistrikt. Han bekrefter at forholdene i arresten er vanskelige.

— Hver dag er det en kamp for å få plassert siktede. Flere blir sittende for lenge her i arresten. Det er ikke bra for dem eller de som jobber her. Vi er opptatt av at de skal ut herfra så fort som mulig, sier Kjersem.

Tor Kjersem leder arresten i Hordaland politidistrikt.
ROAR CHRISTENSEN (ARKIV)

— Hva er den største belastningen ved å sitte på glattcelle? - Det er vel individuelt, men det er jo ikke dagslys på cellene. Belastningen på de innsatte blir stor over tid, svarer Kjersem.

Mange siktede har forklart at de plages av skrik og skrål i arresten og at det er vanskelig å få sove.

- Som for 30 år siden

Advokat Helge Hansen gikk nylig hardt ut mot praksisen i et fengslingsmøte der BT var til stede. Han krevde en siktet løslatt fordi han hadde sittet for lenge i arresten.

— Det er torturlignende tilstander når innsatte isoleres i arresten. Det er ikke vinduer på cellene, dårlige muligheter for lufting. Noen innsatte er overstadig beruset og skriker og skråler. For 30 år siden arbeidet jeg i politiet. Dagens forhold er som den gang, ingenting er endret, sa Hansen til BT.

Under rettsmøtet ba han dommeren løslate hans klient og BTs utsendte om å skrive om skrive om praksisen. Han lyktes kun med det siste.