— Jeg tror det er vanskelig helt å unngå dødsfall i politiarresten, sier assisterende politidirektør Vidar Refvik i Politidirektoratet.

Han innrømmer likevel at de syv dødsfallene som har vært siden 2005, er syv for mange.

Før Refvik begynte i direktoratet, var han sjef i øverste etasje på politihuset i Bergen. Natt til mandag døde en 20 år gammel kvinne i arrest i husets kjelleretasje.

Siden nye retningslinjer kom i 2003, har i snitt mer enn én person omkommet hvert år på glattcellen. I nesten alle tilfellene har dødsfallet skjedd i fyllearresten.

— Skulle vi unngått alle dødsfall, måtte de innsatte ha vært under konstant overvåking av kvalifisert helsepersonell. Selv da tror jeg det ville vært vanskelig å unngå, sier Refvik.

Gransker Sandviken

Spesialenheten startet mandag formiddag gransking av politiets håndtering. De vil få den foreløpige obduksjonsrapporten i dag. Det vil trolig ta flere uker å fastslå nøyaktig hva som gjorde at 20-åringen døde.

I går ble det klart at Helsetilsynet i Hordaland vil gjennomføre tilsyn av legevakten og ambulansetjenesten som 20-åringen var i kontakt med flere ganger. Hun fikk tilbud om å bli innlagt på rusakutten. Det skal hun ha motsatt seg. Ifølge Helsetilsynet, skal legevakten også ha forsøkt å få henne innlagt på Sandviken sykehus, Helse Bergens psykiatriske avdeling. Det skjedde ikke. Fylkeslege Helga Arianson sier hun ikke vet hvorfor.

— Nettopp fordi det var kontakt mellom Helse Bergen og legevakten, må vi undersøke hva de er blitt enige om, sier Arianson.

Politiet ble tilkalt siste gang klokken 23. Rundt en time senere kjørte de 20-åringen til arresten.

Cellevideo

Refvik i Politidirektoratet sier han helst skulle sett at fyllearrestene forsvant fra landets politistasjoner.

— Vi har lenge ønsket at folk som er beruset skal bli tatt hånd om av helsevesenet, og ikke oppbevares i politiarrestene, sier han.

Helsepersonell er bedre kvalifiserte til å ta vare på sterkt berusede personer, mener polititoppen.

— De har bedre forutsetninger for å fange opp andre faresignaler enn beruselse, sier Refvik.

Mens syv personer har dødd i politiets varetekt siden 2003, omkom langt flere tidligere: I perioden 1992–2002 døde 38 personer i norske politiarrester. Det tilsvarte fire dødsfall årlig.

I januar 2003 fikk samtlige politidistrikt instruks om at rusede personer ved tvil skal ha legesjekk før de plasseres i fyllearresten. Få år senere kom krav om videoovervåking av cellene.

Legeplikt

— Det var åpenbart at vi måtte innføre strengere kontroll med de innsatte, og spesielt med personer som er beruset, sier Refvik, som selv var involvert i arbeidet med å få på plass andre retningslinjer.

Politidirektoratet tror den markante nedgangen har klar sammenheng med innføringen av nye arrestrutiner. — Retningslinjene som ble innført for åtte år siden, spesielt dette med fremstillingsplikt for lege, er nok mye av årsaken til at færre dør i arresten i dag, sier Refvik.