To broer i Birkelandskrysset sør i Bergen som ble satt opp for bare ti år siden, må vekk for å gjøre plass til Bybanen.

Frilansfotografen Njål Arnar Johansen fanget torsdag kveld gravemaskinenes herjinger i Ytrebygdvegen. I videoen kan du se rivingen komprimert til 52 sekunder i en såkalt timelapse.

Se videoen øverst i saken

Historisk begivenhet

Johansen fulgte arbeidet i rundt to timer. Han tok et bilde hvert femte sekund i to timer.

— Jeg skulle egentlig bare bort dit for å prøve et nytt kamera. Plutselig dukket det opp tre gravemaskiner. Arbeidsfolkene sa at de skulle rive alt. Mine 15 minutter ble til flere timer. Det var jo en historisk begivenhet, sier Johansen til BT.Rivingen startet i 20-tiden. Fredag kveld er det oppstart klokken 22 når gangbro nummer 2 over Flyplassvegen skal ned.

Da må trafikken dirigeres manuelt via et spor på bussholdeplassen.

— Omkjøringen er godt skiltet. Vi regner ikke med at det blir større køer, sier trafikkoperatør Roger Lemme i Vegtrafikksentralen.

Ferdig før tiden

Bybanen Utbygging har tillatelse til å holde på til søndag ettermiddag, men de regner med å bli ferdig allerede lørdag. Arbeidet skal ha gått knirkefritt så langt.

TETT TRAFIKK: Birkelandskrysset er en trafikkmaskin med støy, støv og eksos. Nå er Bybane-utbyggingen i området i gang for fullt.
EIRIK BREKKE (arkiv)

I stedet for de to betong-gangbroene skal man bygge en splitter ny bybanebro i stål som blir 50 meter lang. Den skal ta både banen og myke trafikanter.

Ikke alle synes det er greit.

— En nabo kom og sa at det var så flott med disse gangbroene, og nå skal de rives, sier Njål Arnar Johansen.

Informasjonssjef i Bybanen, Rune Jenssen, sier at det ingen at visste at banen skulle gå over Birkelandskrysset da dagens broer ble satt opp.

— Sånt skjer. Det ble vedtatt en trasé til Birkelandsskiftet. For å få den dit, så må de to broene rives, sier Jenssen.

En ny, midlertidig bro nord for krysset settes opp i helgen.

Ny harpe-bro

Når den nye terminalen i Birkelandskrysset står ferdig, inneholder den både bybanestopp, bussholdeplass og park & ride-anlegg med plass til 280 personbiler.

Bybanen beskriver planene slik på sin hjemmeside:

«NCC skal også foreta store endringer i resten av infrastrukturen i området. Kabler, rør og ledningsnett må flyttes. Også to av gangbroene i området vil bli fjernet. Det vil bli satt opp en ny, midlertidig bro på nordsiden av rundkjøringen. Når utbyggingen er ferdig, skal både Bybanen, fotgjengere og syklister kunne krysse Flyplassvegen og komme inn på bybanestoppet og kollektivholdeplassen via en helt ny bro, med en spektakulær harpelignende bue.»

Arbeidet i Birkelandsskiftet er det mest utfordrende under byggetrinn 3, mener Jenssen. Krysset er en av de mest trafikkbelastede rundkjøringene i hele Bergen.

Et kjørefelt forsvinner

Bilistene får merke arbeidet i form av innsnevringer og etappevise omlegginger av veien til og fra Flesland. I dag er det fire felt til og fra Flesland fra rundkjøringen i Birkelandskrysset. Det blir snart til tre. De som skal med fly, bør beregne noen få minutter ekstra reisetid til Flesland.

Ett kjørefelt forsvinner i nordgående retning vis a vis Telenorbygningen. Samtidig må ansatte på Telenor belage seg på en mer kronglete inn- og utkjøring fra den store arbeidsplassen. Ny utkjøringsvei vil da være ned til rundkjøringen i Blomsterdalen og opp igjen til Flyplassvegen.

Den mest merkbare endringen i området skjer i mars/april. Da blir dagens bussterminal flyttet til et midlertidig område på andre siden av Ytrebygdsvegen, og selve Ytrebygdsvegen flyttes til en ny trasé.

Når anleggsperioden er over - en gang i 2015 - vil bybaneskinnene gå bak Telenor-bygget.

Tips eller bilder? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post

IØYNEFALLENDE: Det nye bybanestoppet blir kanskje det mest spektakulære av alle som er bygget, med sin harpepregete bro over Flyplassvegen.
Fabian Schnuer Gohde