• Folk ble veldig forbauset, sier aksjonsleder.

Med kystvaktskip og uniformert politi slo en stor fellesaksjon til i strandsonen på Askøy tirsdag. Målet med aksjonen var å avdekke ulovlig bygging og kontrollere utenlandske arbeidere.

— Folk ble veldig forbauset over at vi kom med uniformert politi og Kystvakten. De lurte nok på hvem som hadde tipset, sier Vigleik Juvik, i Arbeidstilsynet.

Fellesaksjonen var imidlertid ikke basert på tips, men snarere en nøye planlagt aksjon basert på rekognosering fra Kystvakten og Statens Naturoppsyn i forkant. Det er første gang det avholdes en slik fellesaksjon i Hordaland politidistrikt, men en lignende aksjon ble gjennomført av Haugaland og Sunnhordland politidistrikt i Fitjarøyane i 2008.

Når vi kommer fra sjøsiden får vi et helt annet perspektiv, og vi rakk over et område som vi ville brukt dagevis med bil. Vigleik Juvik i Arbeidstilsynet

Holdningsskapende

Tirsdag morgen klokken åtte startet 11 representanter fra Askøy kommune, Hordaland politidistrikt, Skatt Vest, Statens Naturoppsyn og Arbeidstilsynet, i tillegg til mannskap på Kystvaktskipet «Tor», aksjonen som varte frem til klokken 15. Fordelt på tre team, hadde de da kartlagt hver bukt og vik på strekningen fra Fromreide til Søre Erdal.

— At så mange etater sammen forener ressurser til utadrettet arbeid har en god signaleffekt, som vil være forebyggende og forhåpentlig holdningsskapende. Når vi kommer fra sjøsiden får vi et helt annet perspektiv, og vi rakk over et område som vi ville brukt dagevis med bil, sier Juvik.

Manglet ID-kort og minstelønn

De ulike etatene hadde ulike innfallsvinkler. Mens kommunens representanter jaktet på lysthus, terrasser, tilbygg og flytebrygger i sjøkanten, var Arbeidstilsynet særlig opptatt med lønns-, arbeids- og sikkerhetsvilkår for utenlandske arbeidere.

Arbeidstilsynet besøkte totalt 11 virksomheter. Byggeplasser blant annet på Lauvøy, Langøysund, Marholmen og Slåttevika fikk uventet besøk.

— Vi vet at hyttebygging er blitt en stor næring for utenlandske virksomheter. Vår erfaring er at mange utenlandske arbeidstakere fra Baltikum har dårlige lønnsforhold, lang arbeidstid og de bor gjerne på byggeplassen, sier Juvik.

Under aksjonen fant de flere utenlandske arbeidere som jobbet for 135 kroner timen, under kravet om minstelønn på 149 kroner timen. Dessuten manglet syv arbeidere ID-kort og tre arbeidere hadde ikke ID-kortet med seg, men påsto at det lå et annet sted.

— Det er skuffende med tanke på at det har vært krav om ID-kort for arbeidstakere på norske byggeplasser siden 2008. Det sier noe om seriøsiteten, og kanskje er det en indikator på svart arbeid, sier Juvik.

Arbeidstilsynet gjorde dessuten ett stansvedtak på grunn av dårlig sikring og ga ett pålegg om tiltak for bedring av sikkerhet, ifølge Juvik.

I løpet av neste uke vil de ha bedre oversikt, når de har fått kontrollert lønnsslipper, arbeidsavtaler og kontrakter.

Nye aksjoner

Også politiets utlendingsavsnitt var med for å kontrollere gyldig opphold for utenlandske arbeidstakere og identitetskontroll. Aksjonen skulle også avdekke eventuell økonomisk- og miljøkriminalitet.

Kommunen på sin side kartla nybygg under oppføring og tiltak i strandsonen med både foto og nødvendig dokumentasjon. Nå skal kommunen gjennomgå dokumenter for å avklare statusen for hvert enkelt objekt.

— Vi har tatt bilder enkelte steder, men vi har ikke grunn til å tro at det dreier seg om ulovligheter, sier Iris Bjørnseth, seksjonsleder for byggesak og private planer i Åskøy kommune.

Juvik i Arbeidstilsynet er fornøyd med aksjonen, men understreker at alle etatene skal samles for en evaluering i løpet av neste uke.

Han tror det kan komme flere slike fellesaksjoner fremover.

— Ikke i år, men kanskje til neste år. VI har store områder i Nordhordland, Fjell, Sund og Øygarden og Austevoll som kan være aktuelle for slike aksjoner, sier Juvik.

EFFEKTIVT: Ved å bruke sjøveien kom vi på en god og effektiv måte ut til de objekter som vi normalt ville ha problemer med å finne fra landsiden, sier Vigleik Juvik i Arbeidstilsynet. Dette er et av stedene fellesaksjonen besøkte.
POLITIET