I den nye trafikksikkerhetsplanen for Bergen kommune er det listet opp en rekke sikkerhetstiltak som er utført i perioden 2010 til 2013. Problemet er bare at en del av dem ikke er utført.

Lillian Vangberg sitter i komité for miljø og byutvikling, og begynte å stusse da hun først så planen. Der sto det nemlig at hennes egen utkjørsel på Flaktveit skulle ha blitt lysregulert. Men det er den ikke.

På en søndagstur sjekket hun også de andre punktene fra sitt nærområde på Flaktveit, Li og Rolland. Ingen av tiltakene som det står i rapporten at er utført, er gjort. (Se nøyaktig beskrivelse i bildeserien over.)

— Et av dem så ut til å være såvidt påbegynt, sier Vangberg.

KRITISK: Lillian Vangberg (Ap) sjekket åtte punkter som skulle være trafikksikret, og fant ut at samtlige ikke var det. Nå lurer hun på hvor mye som er feil i trafikksikkerhetsplanen.
Ørjan Deisz (Arkiv)

— Alvorlig feilinformeringPå onsdag skal saken behandles i bystyret. Vangberg er kritisk til at det er såpass mange feil i planen.

— Dette synes jeg er alvorlig. Som bystyrerepresentanter er vi avhengige av at vi kan stole på informasjonen som gis når vi skal behandle saker, sier Vangberg.

Hun stiller også spørsmål ved om de andre tiltakene som påstås å være utført i planen, faktisk er utført.

— Når det er så mange feil på et konsentrert område, hva med resten?

Les hele trafikksikkerhetsplanen her.

Kommunikasjonssvikt

Trafikksikkerhetsplanen er et samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Statens vegvesen. Alle manglene Vangberg har funnet er på fylkesveier, og det er Statens vegvesen som har ansvar for disse.

Tor Høyland, senioringeniør i Statens vegvesen, bekrefter at Vangberg har rett i sine anklager. Han forklarer at feilene kommer som følge av en kommunikasjonssvikt.

— En del tiltak, blant annet disse på Flaktveit, har stått i vår byggeplan for 2013. Men så har planlegging og anbudsinnhenting tatt lengre tid enn planlagt. Dermed ble de ikke påbegynt før i år, selv om de var meldt inn til trafikksikkerhetsplanen som om de var utført, sier Høyland.

— Det burde stått i rapporten at tiltakene blir utført i år i stedet for i fjor.

Flere feil

Han varsler om at det også kan være feil i andre deler av rapporten. Vegvesenet har heller ikke blitt ferdig med fotgjengersikring i Alvøen og Drotningsvik, samt på Krokeide og Kirkevoll. Arbeidet her skal være ferdig til 1. mars, sier Høyland.

SOM FØR: Det er ennå ikke kommet lysregulert gangfelt i Flaktveitvegen ved Liastølen.
Lillian Vangberg, privat

— Det har tatt lengre tid enn vi hadde trodd i utgangspunktet. Det er en rekke små tiltak som skal gjøre, spredd utover et område. Da er det mange detaljer som skal beskrives og dobbeltsjekkes, sier Høyland.- Men alle disse prosjektene blir ferdige i løpet av dette året?

— Ja, det blir de.

- Bør trekke saken

Geir Steinar Dale, også han bystyrerepresentant fra Ap, er kritisk til at byrådet legger frem en plan med slike feil.

— Dette er så omfattende at vi må stille spørsmål ved hele trafikksikkerhetsplanen. Byråden bør trekke saken på bystyremøtet, og komme med en ny redegjørelse, mener han.

Byråd for miljø og byutvikling, Filip Rygg (KrF) viser til Statens vegvesen.

— Vi fikk vite om dette i går, og sendet da umiddelbart saken videre til Statens vegvesen. Jeg kan ikke svare på hva som er rett eller galt, og vet heller ikke hvor mye som kan være galt i rapporten, sier han.

— Dersom det er feil i rapporten, håper jeg det er en god grunn til det. Hadde det vært en kommunal vei, ville vi behandlet dette inngående, sier Rygg.

Han vil likevel behandle saken om trafikksikkerhetsplanen i bystyret.

— Jeg regner med den får bred oppslutning, slik den fikk i komiteen, sier Rygg.