• Dette gjør beredskapen vår veldig mye bedre, sier stabssjef Gustav Landro.

— Vi har vært oppe og testet og flydd, og har forsikret oss om at alle ting som vi skal gjøre kan gjøres med det helikopteret, sier stabssjef Gustav Landro i hordalandspolitiet.

Fredag kveld og politinorge har vært i terrorberedskap i to døgn. Hordalandspolitiets utrykningsenhet er på Flesland for å få noe som skal gjøre dem enda bedre rustet for å møte trusselen: utsjekk for å benytte seg av loshelikopteret.

Mens Airbus-helikopteret svever over rullebanen, heiser én etter én fra politiets spesialtrente UEH-enhet seg ned fra helikopteret. Etterpå går de gjennom prosedyrer for trygg inn- og utlasting, trygg sikring av last og hvordan de væpnede politifolkene skal plassere utstyret sitt om bord.

- Veldig raskt

Politiet har vært i økt beredskap siden terrortrusselen mot Norge ble kjent for dem onsdag kveld. Det er de fortsatt mandag, selv om PST opplyste at trusselen var noe redusert.

PÅ FLESLAND: Slik ser loshelikopteret ut i dagslys. Helikopteret har en maksfart på 145 knop.
LUFTTRANSPORT AS

Siden fredag har politiet hatt loshelikoptrene til disposisjon.— Vi kan flytte veldig mye god kompetanse over store områder veldig raskt. Det betyr at vår beredskap er veldig mye bedre, sier stabssjef Gustav Landro.

Lostjenesten drives av Kystverket, men helikopteret som benyttes til transport av loser leies inn fra Lufttransport AS.

Helikopteret flyr omlag hundre oppdrag for Kystverket hver måned, og brukes i utgangspunktet utelukkende av dem.

- Bestemmer sikkerheten selv

Mens terrortrusselen mot Norge vedvarer har hordalandspolitiet en uformell avtale med Lufttransport AS om at de kan benytte seg av dem til transportoppdrag.

— De har godt trente piloter, og vi er veldig bekvemme med deres profesjonalitet. Det er pilotene som tar avgjørelser i forbindelse med sikkerheten, og som avgjør hvor nært en eventuell situasjon de vil gå, sier Landro.

Ifølge stabssjefen egner loshelikoptrene seg godt for den type oppdrag politiet kan tenkes å disponere dem til.

Daglig leder i Lufttransport AS, Stig Næsh, sier helikopteret av typen Airbus Helicopter AS365 Dauphin står klart til å rykke ut på veldig kort varsel, dersom de får anmodning om det fra Hordaland-politiet.

— Det er ikke formalisert, men det er en stående forståelse om at politiet kan rekvirere oss. Vi ser positivt på at vi kan bistå dersom det er bruk for oss, sier han.

- Ingen forskjell på politi og los

Helikopteret har døgnkontinuerlig beredskap. Næsh sier at å fly politifolk ikke er særlig forskjellig fra deres vanlig oppdrag, hvor de hovedsakelig frakter loser til og fra fartøy.

— Vi ser ikke for oss å fly i skarpe situasjoner, det har vi ikke trent på. Men om vi frakter flere politifolk som er bevæpnet eller en los, er teknisk sett det samme for våre piloter, sier han.

Selskapet opererer tre helikoptre av denne typen for Kystverket, og har hovedbase i Bergen og en sattellitt-base i Hammerfest.

— Det er en multianvendelig helikoptertype som anvendes jorden rundt til spesialoperasjoner over land og vann, og som også har kapasitet til å heise ned mennesker.

- Tar betalingen senere

Losoldermann Kjell Asle Djupevåg, med ansvar for Hordaland og Sogn og Fjordane, sier de til enhver tid har oversikt over hvor helikopteret befinner seg. Dersom det blir nødvendig, står de rede til å la politiet få disponere helikopteret.

— Det er ikke en formell avtale, men en felles forståelse etter at vi har snakket sammen.

Han kan ikke huske at det har skjedd før, at politiet har fått disponere helikopteret deres. Han er enig med Landro i at helikoptrene egner seg godt for å transportere politifolk.

— De er vant til å borde fartøy, og har mulighet til å heise ned personell der hvor det ikke er noen landingsplattform, sier han.

Betalingen for politiets bruk av helikopteret, vil de komme tilbake til.

— Slike ting har vi ikke vært så mye innpå. Min oppfatning er som den er ellers på sjøen, at vi stiller opp uansett. Så får vi heller ta det i ettertid, sier han.