Sogn og Fjordane har den største prosentvise økningen i tallet på arbeidsledige i hele landet.

I Hordaland øker ledigheten med tre prosent til 6915 ledige sammenlignet med juli i fjor. Tallene går ned i ti av landets 19 fylker.

Fisk og industri i trøbbel

I Sogn og Fjordane er det registrert 1363 personer helt uten arbeid. Det er 185 flere enn i fjor. Økningen er på 18 prosent. Seks av ti ledige er menn.

— Hovedårsaken er utfordringene i den konkurranseutsatte industrien, som Sogn og Fjordane har mye av. Disse utfordringene er ikke over, sier Nav-direktør Tore Thorsnes.

Det er nå 308 helt permitterte arbeidstakere fordelt på 128 i fiskeindustrien og 180 hovedsakelig i annen industri, ifølge Nav.

Flora kommune står for mer enn halvparten av økningen med 136 flere ledige enn i juli i fjor.

— Der er det en del permitteringer i verftsindustrien, sier Thorsnes til bt.no.

Som BT skrev tidligere denne måneden er STX Norway Florø det største verftet som fikk vansker under finanskrisen. Spesialisten på kjemikalietankskip er nå redusert til et reparasjons- og vedlikeholdsverft med under 100 ansatte.

Sakte på vei ned

Sogn og Fjordane har likevel lav ledighet sammenlignet med resten av landet. 2,4 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid. Bare Oppland og Rogaland kommer lavere. Landssnittet er tre prosent.

På landsbasis er det yrkesgruppene industriarbeid og bygg og anlegg som har den største økningen i ledigheten. Antall arbeidsledige under ett er imidlertid sakte på vei ned. Fra forrige måned har antall ledige sunket med 803 personer, fra 89.961 til 89.158. Det utgjør en reduksjon på nesten en prosent.

— Det er nå færre som melder seg som arbeidsledige hos Nav, men det er fortsatt sterk vekst i antall personer som har vært ledige mellom ett og to år. Det betyr at en del av de som ble ledige under finanskrisen har problemer med å finne seg arbeid, sier fungerende arbeids- og velferdsdirektør Hilde Olsen.

Nedgang blant menn

For første gang siden finanskrisen slo til i 2008, har arbeidsledigheten blant menn nå gått ned i løpet av en tolvmånedersperiode.

Nedgangen er på 2 prosent til 45.600 ledige. For kvinner har antall ledige økt med 5 prosent. 32.600 kvinner er nå helt uten arbeid.