En ny oversikt viser at Bergen er den store folketall-vinneren på Vestlandet, med 4198 nye innbyggere.

Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som har beregnet folketallet ved nyttår i alle landets kommuner.

Bergen på andreplass

Oslo vokser mest med 12.600 personer. Bergen er en god nummer to.

Også kommunene rundt Bergen, som Os, Askøy og Fjell, vokser raskt.

Den store taperen er Odda, men industrikommunen har bare mistet 37 innbyggere.

I Sogn og Fjordane skiller allerede folketette områder som Sogndal og Førde positivt seg ut.

Rekordvekst

Totalt vil det bo 4.923.000 personer i Norge ved årsskiftet, ifølge SSBs beregning. Folkeveksten er da rundt 65.000, en økning på 1,3 prosent.

Det er den sterkeste veksten som noen gang er registrert i Norge. To tredjedeler av økningen kommer fra innvandring, mens fødselsoverskuddet utgjør den siste delen.

Dette er endringene i Sogn og Fjordane:

Tallene i tabellform:

Sted Folketall 1.1.2010 Pluss / minus Folketall 1.1.2011
HORDALAND 477 175 7 613 484 788
Bergen 256 600 4 198 260 798
Etne 3 882 14 3 896
Sveio 4 999 146 5 145
Bømlo 11 275 136 11 411
Stord 17 565 272 17 837
Fitjar 2 931 1 2 932
Tysnes 2 779 -25 2 754
Kvinnherad 13 187 111 13 298
Jondal 1 036 9 1 045
Odda 7 047 -36 7 011
Ullensvang 3 382 36 3 418
Eidfjord 958 2 960
Ulvik 1 129 -12 1 117
Granvin 947 4 951
Voss 13 902 45 13 947
Kvam 8 360 100 8 460
Fusa 3 823 39 3 862
Samnanger 2 375 37 2 412
Os 16 684 491 17 175
Austevoll 4 571 120 4 691
Sund 6 079 174 6 253
Fjell 21 823 379 22 202
Askøy 24 993 615 25 608
Vaksdal 4 107 49 4 156
Modalen 344 23 367
Osterøy 7 421 57 7 478
Meland 6 631 197 6 828
Øygarden 4 267 32 4 299
Radøy 4 825 62 4 887
Lindås 14 286 236 14 522
Fedje 594 -10 584
Masfjorden 1 635 46 1 681

Selv om Stavanger skulle slå seg sammen med Sandnes, Sola og Randaberg, vil gå det gå 40 år før den nye storkommunen kan ta opp plassen om 2. plassen, ifølge NRK Hordaland .

I Sogn og Fjordane er folketallet svært stabilt:

Sted Folketall 1.1.2010 Pluss/minus Folketall 1.1.2011
SOGN OG FJORDANE 107 080 787 107 867
Flora 11 586 44 11 630
Gulen 2 302 -5 2 297
Solund 867 -12 855
Hyllestad 1 502 6 1 508
Høyanger 4 256 20 4 276
Vik 2 768 -6 2 762
Balestrand 1 344 -7 1 337
Leikanger 2 182 37 2 219
Sogndal 7 035 152 7 187
Aurland 1 682 13 1 695
Lærdal 2 199 13 2 212
Årdal 5 634 -13 5 621
Luster 4 945 79 5 024
Askvoll 2 999 -2 2 997
Fjaler 2 846 27 2 873
Gaular 2 778 17 2 795
Jølster 2 981 59 3 040
Førde 12 035 164 12 199
Naustdal 2 675 5 2 680
Bremanger 3 908 18 3 926
Vågsøy 5 996 32 6 028
Selje 2 821 -7 2 814
Eid 5 849 61 5 910
Hornindal 1 227 -13 1 214
Gloppen 5 696 23 5 719
Stryn 6 967 82 7 049

Kilde: Statistisk Sentralbyrå