Det er friminutt på Møhlenpris skole i Bergen. Dermed benytter lærerne sjansen til å åpne alle vinduer for å lufte. Bortsett fra de vinduene som er spikret igjen, fordi de kan falle ut.

Luften på skolen — bygget i 1912 er så dårlig at vinduene må stå oppe selv i syv minusgrader. Skolen er plaget av rotter både ute og inne, og får bare penger til å pusse opp fasaden.

Det kan gjøre inneklimaet enda verre.

— Når det er så kaldt ute som nå, kan vi ikke ha vinduene åpne hele tiden. Samtidig er det eksos ute og ikke alltid bedre luft der, sier rektor Kjetil Damm.

Dette er ikke verdige forhold for en skole. Rektor Kjetil Damm

Får hodepine

Luften i klasserommene er varm og tett.

  • Hadde vi vært flere lærere, kunne vi vært færre i hvert rom, men det har vi ikke råd til. En del av elevene får hodepine, og jeg er sikker på at konsentrasjonen hadde vært bedre med bedre luft, sier Damm.

I tillegg til inneklimaet, sliter skolen med rotter i bygget, vinduer som faller ut, murpuss som drysser og gulvbelegg som har så mange sprekker at det ikke kan gjøres skikkelig rent.

— Dette er ikke verdige forhold for en skole, sier Damm.

Han sier at det absolutt mest prekære problemet er inneklimaet. Det er det han helst ville brukt penger på. I stedet får skolen penger til å pusse opp fasaden. Det kan ifølge Bergen kommunale bygg (BKB) gjøre inneklimaet enda verre.

Årsaken er at ventilasjonen på Møhlenpris skole i stor grad består av ventiler i vinduer og vegger. En fasadeoppussing vil gjøre bygget tettere og slippe inn mindre luft enn i dag.

Det samme skjedde på Varden skole. Der ble inneklimaet så dårlig etter fasadeoppussing, at helseverngodkjenningen på bygget ble trukket tilbake. BKB anbefaler ikke at det blir foretatt fasadeoppussing uten at det også settes i gang innvendig rehabilitering.

De viser også til CO2-målinger utført av OG Arkitekter, som viser at CO2-verdiene på skolen ligger høyere enn anbefalt. Møhlenpris skole er i dag heller ikke helseverngodkjent.

- Mister tilliten

I den nye skolebruksplanen, som gir en oversikt over fremtidige investeringer i bergensskolen, er det ikke satt av penger til noe annet enn fasadeoppussing ved Møhlenpris skole.

— Det synes jeg er trist. Vi er blitt fortalt at det vil koste opp mot 80 millioner kroner å rehabilitere bygget, og det viser hvor omfattende behovet er. Det er lite logisk å velge bort Møhlenpris, fordi det blir så dyrt, sier Damm.

Han håpet at skolen skulle være i god stand til skolens 100-årsjubileum i 2012.

— Det har vi fått beskjed om at ikke var noe problem, men så går tiden. Det gjør at vi mister tilliten og troen på at noe skal skje. Vi hadde ønsket oss bedre oppfølging fra kommunen, sier Damm.

Skolepolitisk talsmann for Ap, Pål Hafstad Thorsen, vil fremme et privat forslag, på vegne av Ap, om Møhlenpris skole i bystyret i januar.

Forslaget innebærer ombygging, rehabilitering og nybygg på tomten.

- Følelse av resignasjon

  • Situasjonen på Møhlenpris er uholdbar. Jeg har besøkt skolen jevnt og trutt de siste åtte årene og får en følelse av resignasjon på skolen, de tror nesten ikke de blir prioritert lenger. Bystyrets vedtak de siste årene underbygger det, sier Hafstad Thorsen.

Han mener at Møhlenpris og Landås skole er de skolene i Bergen hvor tilstanden er verst.

— Møhlenpris skole ble ekskludert i skolebruksplanen. Nå er det veldig viktig at partiene setter seg ned og snakker sammen. Selv om vi er uenige om mye i skolebruksplanen, må vi klare å enes om de skolene som er aller mest nedslitt, sier Hafstad Thorsen.

Hva mener du bør gjøres? Si din mening i kommentarfeltet nedenfor.