Onsdag føremiddag gjekk eit nytt ras i Eksingedalen i Vaksdal kommune, denne gongen mellom Nesheim og Brakestad. Rasfaren er framleis stor, og det gjer at fylkesveg 344 i Eksingedalen heller ikkje opnar i dag. Rasfaren er framleis stor

— Ikkje forsvarleg

Geologar har vurdert rasfaren i dag, og vegen blir ikkje opna på grunn av stor fare for nye snøskred i området.

— Rasfaren er stor, og det ville ikkje ha vore forsvarleg å opne vegen. Av omsyn til sikkerheita for arbeidarane er ikkje skredet på Gullbrå rydda, fortel prosjektleiar Ingebjør Midthun i Statens vegvesen.

På Twitter skriv Statens vegvesen at det framleis ligg mykje snø att som kan rase ut i fjellsida.

Isolerte i ni dagar

For å få inn forsyningar til dei som bur i området, er strekninga Trefall-Ekse ferdig brøyta og open. 28 personar er totalt isolerte.

— Innbyggjarane i den vetle bygda er isolerte for niande døgnet på rad. Dei har det bra etter forholda, men det er klart det er særs keisamt, seier ordførar i Vaksdal kommune, Eirik Haga.

— Folk har nok mat, men no byrjar dei å gå tom for dyrefôr. Det er førebels inga krise, men visst vegen ikkje opnar i løpet av helga kan det bli problematisk.

Teikn på fleire ras

Geologane ser oppsprukke snødekke i området, det kan vere eit teikn på at det er fleire ras på veg, i følgje Midtun.

— No ventar me på kaldare vêr utan nedbør slik at snødekket blir stabilisert. Dette kan ta tid sidan nømengdene er store. I tillegg må vi ha betre sikt, seier Midthun.

Statens vegvesen sine geologar vil vurdere rasfaren på ny fredag.

40 METER BREDT RAS: Det har vore fleire store snøras i Eksingedalen denne veka. Framleis er det stor fare for fleire ras.
Statens vegvesen