Klokken nærmer seg tre på ettermiddagen og rushet er i gang. En ung dame stopper i veikanten under taket på Bygarasjen. Hun står der i noen sekunder, venter på det rette øyeblikket. En åpning i trafikken og hun løper over de tre første kjørefeltene. Stopper opp noen nye sekunder før hun går rolig over de siste feltene mens hun holder øye med veien i retningen bilen kommer fra.

«Lett å overse noe»

— Å gå over denne veien utenfor oppmerket fotgjengerfelt, er å leke med livet. Her er flere kjørefelt, utkjørsler fra Bygarasjen pluss bybane. Det er mye og mange en skal forholde seg til. Da er det lett å oversenoe eller noen. De som tar sjansen på slike stunt, satser på at alle andre gjør de rette tingene. Det er det dessverre ikke alle som gjør, sier distriktsleder for Trygg Trafikk i Hordaland, Arne Aase.

Bildet er tatt fra like til høyre for der Bybanen kommer ut fra Bystasjonen. På bildet ser vi også oppgangen fra undergangstunnelen. Fotgjengerne må krysse seks felt med biltrafikk for å komme seg over.

— Vi ønsker at det trygge systemet vi har laget, skal brukes. Bilister som kjører her, er kanskje opptatt med filbytte, og er i hvert fall ikke oppmerksomme på fotgjengere, sier Tor Høyland, senioringeniør i Statens vegvesen Region Vest.

Vil kartlegge problemet

De aller fleste fotgjengerne går der de skal når de er på vei hjem fra jobb og skole. Men rett som det er krysser fotgjengere veien. En voksen dame løper på skrå over veien. Hun følger bybanesporet, haster av gårde med vesken i hånden og paraplyen under armen. Løper i sporet før hun går over veien like ved Fylkeskommunens bygg.

— Dette ser ikke bra ut og dette er ikke en ønsket situasjon. Vi har ikke noen oversikt over hvor mange som gjør dette, men ut ifra bildet er det ingen tvil om at det er en konsentrasjon av fotgjengere her, sier Høyland i Vegvesenet, som eier veien.

— Vi vil gjøre en kartlegging for å se hvor stort problemet er. Dersom det viser seg at dette er et betydelig problem, må vi se på om vi kan få stoppet det med et gjerde eller lignende. Det er heldigvis ikke meldt om skader på fotgjengere her, og det vil vi heller ikke at skal komme, sier Høyland.

Hvordan kan problemet løses? Si din mening her.

UTRYGT: Her er det en ung kvinne som løper over seks felt med bilvei. Da BT observerte var det fotgjengere i alle aldere som hastet over veien.
TOR HØVIK
TRYGT: Det finnes alternativer til å krysse veien, her fra gangtunnelen rett ved krysset.