— Det er ikke tvil. Skjer det noe i Fløyfjellstunnelen i rushtiden, blir det et stort samfunnsproblem.

Det sier Terje Totland, seksjonsleder i Statens vegvesen Region vest. Mandag denne uken ble tunnelen stengt i to timer etter en ulykke. Det førte til at minst

18.000 bergensere ble forsinket i trafikken.

— En hendelse i tunnelen rammer trafikk både fra Nordhordland og fra Arna og innover mot Samnanger, og de som velger å kjøre denne veien fra Hardanger og Voss, sier Totland.

Støttes av politiet

Også Nygårdsbroen og riksvei 555 over Puddefjordsbroen, gjennom Damsgårdstunnelen og videre ut mot Sotra er sårbare punkter, mener han. Politiet sier det samme, men legger også til Fjøsangerveien på listen over byens mest utsatte trafikkpunkter.

Se også bt.nos interaktive kart, der leserne selv har merket av hvor de opplever størst problemer i trafikken.

Distriktsleder for trafikkavsnittet ved Bergen Sentrum politistasjon, Jan Gunnar Bøe, slår fast at det er vanskelig å få slutt på uhellene på disse stedene.

Svært mange ulykker skyldes ren og skjær dumskap, mener han.

— Vi bruker store ressurser på å kontrollere disse punktene, og mange mener vi driver for hyppige kontroller, sier han.

Samtidig er det et faktum at ingen steder i landet blir flere tatt for råkjøring enn i Hordaland. Når det likevel skjer ulykker på disse stedene, forsøker politiet å gjøre ryddearbeidet så raskt som mulig.

— Første prioritet ved ulykker, er selvsagt å sørge for sikkerhet og behandling for de involverte. Når det er gjort, er vår viktigste oppgave å få veien klar for trafikk igjen. Vi er fullt klar over at forsinkelsene koster samfunnet store summer, sier Bøe.

Engstelige i tunneler

At det skjer så mange uhell i tunneler, er ifølge Bøe ikke tilfeldig.

— Veldig mange har en motforestilling mot å kjøre i tunneler. Noen er rett og slett engstelige, og det går ut over kjøringen. Noen vil gjerne kjøre så langt fra tunnelveggen som mulig. Andre senker farten. Lyset i tunnelene er nok også en faktor som kan føre til ulykker. Jeg har ikke noen god forklaring på hvorfor det skjer mange ulykker på broene, sier han.

Ifølge Terje Totland er det begrenset hva Statens vegvesen kan gjøre med situasjonen.

— Per i dag er dette noe vi må leve med, sier Totland.

I fjor satte vegvesenet opp såkalte tritekst-tavler syv steder i bergensområdet. De brukes til å varsle bilistene om ulykker og køer, slik at de har mulighet til å velge en annen vei.

- Ingen umiddelbar løsning

Heller ikke Kaare Enæs, informasjonssjef i Tide, mener det finnes noen enkel medisin.

— Med den trafikkmengden vi har i dag, ser jeg ikke noen umiddelbar løsning. Dette er sårbare ting, spesielt i rushtiden. Relativt små hendelser kan få store konsekvenser, sier han.

Enæs mener Fløyfjellstunnelen spesielt sårbar. Han trekker også frem Løvstakktunnelen, Danmarksplass og veiene mot Laksevåg og Loddefjord som sårbare punkt.

— Skjer det noe her, får det fort store konsekvenser for trafikkavviklingen i hele byen, sier Enæs.

- Politisk vilje må til

Jan Gunnar Bøe mener dette er en defenisiv holdning.

— Men det virker som samfunnet aksepterer at trafikken skal kreve en del menneskeliv, sier han.

Ifølge politimannen kunne man tatt grep i trafikken som kunne redusert antall ulykker i trafikken. Det handler om infrastruktur, trafikkregler og reaksjoner på overtredelser av reglene.

— Hvis for eksempel reaksjonen på mobilbruk hadde økt til 10.000 kroner i bot og fire prikker, tror jeg folk hadde sluttet. Med økonomi og styring kunne man forhindret mye, men da må det politisk vilje til, sier han.

Sjekk oppdaterte veimeldinger her!

Er bergenstrafikken for sårbar for ulykker? Hva kan gjøres?

Ørjan Deisz
KØ OG ATTER KØ: Det er stor belastning på veinettet i bergensområdet.
VEGAR VALDE
SMELLER OFTE: Ifølge Terje Totland ved Veitrafikksentralen skjer det noe i Fløyfjellstunnelen så å si hver dag.
Statens vegvesen
STENGT I TO TIMER: Mandag denne uken smalt det igjen.
Erlend Langeland Haugen
HYPPIGE KONTROLLER: Ingen steder i landet blir flere tatt for råkjøring enn i Hordaland.
Bjørn Erik Larsen