Beholderen på bildet, ble søndag kveld funnet i grusen på havbunnen like ved vraket av U-864. Den ble tatt om bord i spesialfartøyet «Geobay» til Geoconsult AS som er engasjert av Kystverket til å gjennomføre et forprosjekt. Det skal fremskaffe data før beslutning kan fattes om hvordan kvikksølvet i og ved vraket kan fjernes.

Etter at folk fra Franzefoss Gjenvinning AS hadde rengjort beholderen, ble det slått fast at den var i meget god forfatning.

— God og dårlig nyhet

— Dette er både en god og dårlig nyhet, sier beredskapsdirektør Tor Christian Sletner i Kystverket til Bergens Tidende.

— Den dårlige nyheten er at det nå er bevist at det var kvikksølv da ubåten ble senket. Den gode nyheten er at vi nå har fått tak i en beholder med kvikksølv slik at vi kan teste hvor sterke rustangrep beholderen er utsatt for, sier Sletner.

— Nå er vi spent på om det lar seg gjøre å ta seg inn i kjølen på vraket for om mulig å få ut beholdere som har ligget inne i ubåten. Før dette gjøres, må tykkelsen på stålplatene i kjølen måles. Dette er viktige data for at vi kan vurdere videre operasjoner, sier Sletner.

Målet med forprosjektet er å skaffe tilstrekkelige kunnskaper for å vurdere hvordan kvikksølvet skal fjernes. Geoconsult AS som er i gang med forprosjektet til 14,7 millioner kroner, skal innen 14. november levere sin rapport om hvordan kvikksølvet kan fjernes.

Foreløpig har Kystverket løselig anslått at fase 2 - fjerningen av kvikksølvet - vil koste minst 330 millioner kroner.

- Mulig å heve vraket

  • Vi tar en ting av gangen. Nå må forprosjektet sluttføres. I øyeblikket er flere alternativer aktuelle å vurdere - alt fra å dekke til vraket med betong til muligheten for heving. Når vi har vurdert alle fakta, vil vi gi vår anbefaling til Fiskeri- og kystdepartementet, sier han.

Tidligere har Sletner sagt til BT at han regner med at denne anbefalingen oversendes departementet før jul. Deretter skal departementet legge saken frem for Stortinget til avgjørelse.

— Det er mulig å heve vraket?

— Ja, det er hevet vrak av ubåt i Skagerak. KNM «Oslo» ble som kjent hevet fra havbunnen utenfor Marsteinen. Metode for en slik operasjon er kjent og teknologien for å gjennomføre den finnes. Måten Geoconsult AS arbeider på og det utstyret de rår over, er bevis på at norsk høyteknologi har mye å tilføre et prosjekt som dette, sier Tor Christian Sletner.

BEVISET: Korken på beholderen lot seg lett åpne slik at kvikksølvet kunne tømmes ut. FOTO: JAN HELGE ROMARHEIM; FRANZEFOSS
BEVISET BEHANDLES: Her er folk fra Franzefoss Gjennvinning i gang med å håndtere beholderen med kvikksølvet på dekket av "Geobay". FOTO: HAAVARD BERGE, GECONSULT