Tirsdag ettermiddag 30. september ble den tyskregistrerte bilen stanset i tollstasjonen på Svinesund ved grensen til Sverige. Det var ikke tilfeldig at bilen ble stanset, ettersom man hadde mistanke om at den inneholdt narkotika. I forkant hadde man spanet på den, ifølge politiet.

Etter at bilen var tatt inn på kontrollstasjonen, ble den scannet. De mørke partiene på bildet øverst i saken indikerer tetthet. Det svarte partiet foran er for eksempel motoren.

BESLAG: Gasstanken ble åpnet av tollerne, og der fant de 17,7 kilo narkotika.
TOLLVESENET

— Det var det mørke rektangulære feltet bak på bilen som fattet vår interesse, sier Wenche Fredriksen, kontrollsjef ved tollstasjonen på Svinesund..

Hjulbrønnen ble undersøkt, og man arbeidet videre med å åpne det som tilsynelatende så ut som en gasstank.

— Men gass skulle ikke slå ut som mørke partier i scannekontrollen. Derfor åpnet vi tanken. Det tok oss noen timer, og vi brukte ulike typer verktøy, sier Fredriksen.

Inne i gassdtanken lå en annen tank. Den skjulte 17,7 kilo narkotika. Ifølge politiet besto partiet av 14,5 kilo tabletter, 2 kilo hasj og 1,2 kilo amfetamin.

Tar et par minutter

Den polske sjåføren ble pågrepet og varetektsfengslet i Østfold. Etterforskningen ledet politiet til Bergen. Fredag pågrep de en polsk mann i 30-årene, som de mener fungerte som los over grensen.

Tollvesenet opplyser at scannerkontrollen er et svært nyttig hjelpemiddel i kampen mot smuglere.

— Det gjør oss i stand til å kontrollere biler på svært kort tid. Vi kan se om et kjøretøy er rent i løpet av et par minutter. Dessuten finner vi raskt ut hvilke partier av et kjøretøy som bør sjekkes nærmere. Dette er tidsbesparende, sier Fredriksen.

- Skulle til Bergen

- Er det mulig å lure scannerkontrollen?

— Alt er vel mulig, men jeg tror ikke det. Er det for eksempel skjult narkotika i et kjøretøy som scannes, oppdager vi dette. Våre kontrollører er svært dyktige og de sammenligner det scannede kjøretøyet med bilder av biler av tilsvarende type der ingenting er skjult. Dermed ser de raskt om ting er forsøkt gjemt bort, svarer Fredriksen.

— Vi har fått opplyst at partiet skulle til Bergen, og vi arbeider videre etterforskningen, sier politiadvokat Rudolf Christoffersen.

Mandag ble en polsk statsborger bosatt i Bergen varetektsfengslet i fire uker. Politiet mener han fungerte som følgebil over grensen og skulle se at at det ikke var kontroll.