BTs oversikt (under) viser de kommende sykkelveiene i Bergen. Det vises kommende og nåværende byggeprosjekter, i tillegg til prosjekter der det er pågående planarbeid.

— Vi skal bli flinkere på sykkel i Bergen, bystyret har vedtatt en ambisiøs sykkelplan og da må vi satse, sier byrådsleder Monica Mæland.

Forsinkede prosjekter

Neste års budsjett viser at gang- og sykkelsatsingen i Bergensprogrammet har fått rekordhøye 78 millioner kroner. Frode Hjartøy, leder i Bergen og omegn lokallag i Syklistenes Landsforening, er fornøyd.

— Det er et formidabelt beløp, tre ganger så mye som ble brukt i år, sier han.

Artikkelen fortsetter under grafikken.

Selv om syklistene skriker etter sykkelveier, likevel ble bare litt over halvparten av årets budsjett til gang— og sykkelveier brukt opp. Av et budsjett på 43 millioner blir kun 26 millioner brukt. I følge Reidun Instanes, senioringeniør i Statens vegvesen og leder i sykkelgruppen i Bergensprogrammet, skyldes dette blant annet forsinkelser.

— Mange av de prosjektene som starter opp eller går ut på anbud i disse dager, hadde vi regnet med skulle startet i 2011. Ofte er det detaljer som krever ekstra gjennomgang og forsinker prosjektene, sier hun.

På spørsmål om neste års midler vil bli brukt opp, svarer økonomiansvarlig i Bergensprogrammet og seksjonssjef i Statens vegvesen, Arild Hegrenæs på generelt grunnlag uten å kommentere tallene for neste år.

— Vi har alltid ambisjoner om å bruke de midlene som blir stilt til rådighet for oss, sier han.

Lite ressurser

Hjartøy i Syklistenes landsforening tror derimot at det skyldes mangel på planer.

— De ansvarlige i Bergensprogrammet må også være oppmerksom på at de ikke har brukt opp budsjettet og må ha større kapasitet i fremtiden. Det må tilføres personer som kan jobbe med planarbeid, sier han.

I Bergensprogrammet er det i dag kun to personer som jobber med sykkeltemaet på heltid, mens det i handlingsplanen er estimert at det trengs 11 årsverk til denne jobben. Disse skal i følge handlingsplanen utarbeide mulighetsstudier, reguleringsplaner og byggeplaner. Instanes er enig i at det er for få som jobber med sykkel i dag.

— Det er helt rett. Vi trenger ressurser overalt, men spesielt på planer. Vi vil gjøre litt organiseringsendringer i Bergensprogrammet for å øke fremdriften på planene. Dette har vi fokus på, svarer hun. Vi i Bergensprogrammet vil følge den vedtatte handlingsplanen så langt som mulig med de ressursene vi har

Mer på gang

Etter å ha sett Bts oversikt over sykkelveier er dommen fra Hjartøy klar.

— Det er mye bra som kommer, men det er bruddstykker. Vi etterlyser en plan for en sammenhengende trase, sier han.

Reidun Instanes, senior ingeniør i Statens vegvesen og leder i sykkelutvalget i Bergensprogrammet, er i prinsippet enig. Hun ønsker også å bygge ut lengre strekninger, men må ofte ta til takke med kortere strekk fordi de støter på problemer underveis i planarbeidet.

— Det er ofte ettertraktede arealer vi ønsker å bygge på. Vi må vinne gehør både fagmessig og politisk på at det er sykkelvei disse arealene skal brukes til. Det er flere prosjekter der planarbeidet vil starte opp i 2012, dersom de blir politisk vedtatt. Dette er strekninger som ikke står i BTs oversikt, sier hun.

Privat utbygging

Andre strekninger som ikke står i oversikten og som heller ikke krediteres Bergensprogrammet er sykkelveier som blir bygget av private utbyggere.

Et eksempel er Sundts vei på Nesttun. Her er det en privat utbygger som skal bygge boliger og har i den forbindelse fått krav fra kommunen om å finansiere gang- og sykkelvei før de bygger boligene.

— Slike avtaler er viktige. Når vi ser at det er utbyggere som ønsker å bygge i et område og vi ikke har offentlig midler, så er det helt naturlig at utbyggerne er med å betale. Poenget er at vi utnytter de mulighetene som er, sier Mette Svanes, sjef for etat for plan- og geodata i Bergen kommune.

Hun er en av de som har ansvar for at sykkeltiltak blir innlemmet i private utbyggingsprosjekter.

— Jeg tror ikke vi har vært flinke nok til å få sykkeltiltak inn i private utbyggingsavtaler, men vi er i ferd med å bli bedre. Det er viktig at vi tar med sykkel i alle planer, sier Svanes.

Hva synes du om planene? Si din mening