Om vel ett år skal det nye NAV-kontoret være på plass i Valkendorfsgaten.

Kontoret, som skal betjene alle innbyggerne i Bergenhus, blir å finne i bygården nærmest Tinghuset. NAV overtar lokalene etter Bergen likningskontor som har flyttet til Nonnesetergaten.

Lett i tre år

NAV har lett med lys og lykte i tre år etter egnede lokaler til kontoret, som blir det nest største i Hordaland. Det største kontoret er NAV Årstad på Danmarksplass.

— NAV-kontoret for Bergenhus bydel blir et av de største kontorene i Hordaland. Vi har måttet bruke litt tid for å finne lokaler som er sentrumsnære nok og som samtidig er store nok til å gi plass til hundre ansatte, sier Steinar Lund, etableringsleder for NAV-kontorene i Hordaland.

I dag holder virksomheten som tidligere var Aetat og Trygdeetaten, til i Olav Kyrres gate. I samme lokaler som kontorene for NAV Hordaland. I Bergen er også sosialtjenestene integrert i NAV. Det som tidligere var sosialkontoret i Sandviken og Håkonsgaten vil også bli flyttet til Valkendorfsgaten som følge av sammenslåingen. I alt trenger NAV ca. 3000 kvadratmeter til det nye sentrumskontoret.

Voss sist ut

Når reformen er fullført, vil det være 40 NAV kontorer i Hordaland. Bergenhus og kontoret på Voss blir de siste som kommer på plass. Alle kontorene skal være innflyttet i løpet av første halvår i 2010.

Nå er 23 av kontorene i Hordaland fylke etablert. I Bergen gjenstår det fremdeles fire. Det første nye Bergens-kontoret som skal tas i bruk, er NAV-kontoret for Laksevåg. I slutten av mars skal alle NAV-ansatte i Bergen Vest flytte inn på kontoret på Vestkanten.

I juni er det klart for etablering av NAV-kontoret i Åsane. Dette kontoret har fått lokaler i Åsane Senter.

Og i november blir det nyåpning av NAV-kontorer på Nesttun. Da blir NAV-Fana etablert. Det skal på plass i Nefa-gården.

Etter to og et halvt år er NAV langt over halvveis i den store prosessen med å opprette nye kontorer over hele landet.

Før 2010 er omme skal 460 nye NAV-kontorer være i drift på landsbasis. Til nå er 293 kontorer opprettet og i drift, opplyser kommunikasjonsrådgiver Marius Saasen Strand i NAV.

NY ADRESSE: Her i Valkendorfsgaten skal det nye NAV-kontoret holde hus.
Rune Nielsen