Det er huseier Erik Sande, som blant annet eier Finnegården ved siden av Kjøttbasaren, som i samarbeid med arkitekt Eilif Broder Lund har utarbeidet et nytt forslag i debatten om hvor Bybanen skal gå gjennom Bergen sentrum.

I dette forslaget vil Bybanen gå over Torget og den nyeste delen av Bryggen, før den svinger inn i tunnel i Nikolaikirkeallmenning. På tegningen er det lagt inn et stopp på Bryggen.

— Da sparer man den gamle trehusrekken fra å få en bybane foran seg, samtidig som Bryggen og Torget dekkes, sier Torbjørn Wilhelmsen, talsmann for Sande.Wilhelmsen mener kommunen bør vurdere dette forslaget skikkelig nå, etter at Riksantikvaren i går satte foten ned for alternativet med tunnel fra Kjøttbasaren, som bystyret vedtok i juni.

— Nå håper jeg politikerne trekker pusten, senker skuldrene og kan se på saken på nytt. Vårt alternativ kan være et mulig kompromiss som både Bryggen-tilhengerne og tunneltilhengerne kan godta. En slik omforent løsning hadde vært det beste for byen, sier Wilhelmsen.

Ettsporet linje

Men forslaget har en utfordring: Nikolaikirkeallmenning er smal, slik at det bare er plass til ett spor inn i tunnelen.

Ideen er å føre Bybanen i to spor forbi Rundetårnet og videre langs den nye delen av Bryggen. Omtrent ved Bryggestuen går to sporene sammen til ett og svinger rundt 90 grader til høyre og inn mot Nikolaikirkealmenningen. Inne i fjellet utvides sporet igjen. Bybanevogner fra nord har forkjørsrett slik at man unngår opphoping av mennesker inne i tunnelen.

— Det er selvsagt ikke ideelt, i den forstand at det er problemfritt. Slike alternativer finnes ikke med en løsning i dagen for Bybanen gjennom Bergen sentrum. Men det er kreativt, det synes å være teknisk gjennomførbart og åpner for et mulig politisk kompromiss, sier Wilhelmsen.Han mener dessuten at det er en fordel at et spor tar mindre plass.

— Vi finner en løsning i et kritisk byområde, sier han.

- Mange fordeler

Han peker på en rekke forhold han mener er positivt med denne løsningen:

  • Ved å redusere til ett spor reduseres arealbehovet drastisk i et av byens arealkritiske områder.
  • Man unngår å kjøre Bybanen foran Tyskebryggen og den historiske trehusrekken.
  • Samtidig får man Bybane i bybildet i en lengre del av bykjernen.
  • Inne i tunnelen kan man føre Bybanen videre der hvor en ønsker.
  • Man sikrer bedre tilkomst til den gamle rådstuen som ligger i kvartalet under dagens parkeringshus i Leppen.
  • Det er teknisk sett ikke vanskelig å føre Bybanen på ett spor på denne strekningen på omtrent 200 meter. Det er eksempler på denne type innsnevringer i andre byer i Europa hvor dette fungerer helt fint, for eksempel i Amsterdam.

Liten begeistring

Men forslaget vekker ingen umiddelbar begeistring. BT viste mandag dette alternativet til riksantikvar Jørn Holme, som stilte seg ganske avvisende.

— Dette har den samme problematikken i forhold til verdensarven som vi har pekt på for Bryggen-alternativet. Jeg kan ikke se at dette løser noen av de utfordringene, sier han.

Også byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H) har sett forslaget. Han ønsker ikke å kommentere hva han tenker om det.

— Jeg kan ikke si annet enn at bystyret har vedtatt at vi skal ha et tunnelinnslag ved Kjøttbasaren. Det er det vi må forholde oss til, og prøve å utrede så best som mulig, sier Smith-Sivertsen.

Wilhelmsen sier at også dette forslaget mest sannsynlig vil innebære arkeologiske utgravninger.

— Noen mener man kan legge en «kappe» over grunnen som man kan feste skinnene til og derved redusere behovet for utgravinger. Trykket fra èn enkelt bybane om gangen er betydelig mindre enn å skulle dimensjonere for to bybaner på samme strekning samtidig. Andre vi har snakket med mener man må grave én meter dypt og støpe en sokkel. Uansett: Så langt vi har undersøkt, fremstår alternativet vårt mer realistisk enn de to vedtatte alternativene, sier han.