Wergeland

Bybanestopp. En kommunal og flere private reguleringsplaner nærmer seg bystyret. Området skal bygges ut med 400 boliger og 25.000 m² kontor— og forretningsareal. Utbygging fra 2013.

Paradis

Bybanestopp. Området er under planlegging gjennom kommunale og private planer. Disse omfatter nærmere 300 boliger og 10.000 m² med butikker og kontorer. Fremdrift både for reguleringsplaner og utbygging er uviss.

Nesttun

Bybanestopp. Utbyggingen startet i 2010, og i løpet av de kommende årene skal det bygges nærmere 500 leiligheter. Nesttun senter skal også utvides med 7000 m².

Lagunen

Bybanestopp. Lagunen skal omdannes til småby med kvartaler, boliger og kontorer. Områdeplanen i kommunal regi er på vei mot bystyret. Den omfatter 700 boliger og 74.000 m² med butikk- og næringsareal. Utbygging fra 2013.

Åsane senter

Fremtidig bybanestopp: Omfatter Profiers boligprosjekt i Åsane og en omforming av Åsane senter med parkering under bakken, kvartaler og plasser med 1200 boliger og 160.000 m² med handelsareal. Utbygging fra 2012.

Oasen/Spelhaugen

Fremtidig bybanestopp. Det pågår utbygging av Oasen. I tillegg er det underveis flere private reguleringsplaner. Omfanget er flere hundre boliger, foruten 50.000 m² med næringsareal. Utbygging fra 2012 og utover.

Mindemyren

Fremtidig bybanestopp. En kommunal og en rekke private reguleringsplaner i prosess. Kan omfatte langt over 1000 boliger i tillegg til næringsareal på 500.000 m²,. det gir rom for nærmere 20.000 arbeidsplasser. Utbygging fra 2014.

Arna

Jernbanestasjon. Planer for bygging av et par hundre boliger rundt Arna stasjon. Når dobbeltsporet til Bergen står ferdig i 2019, dobles kapasiteten på toget. Asplan Viak har presentert en visjon for bygging av Arna-byen med plass til 30.000 innbyggere.

Kystbyen/Straumebyen

Kollektivterminal. Kommunedelplan åpner for utbygging av både Straumebyen og Kystbyen, den siste på Bildøy. Omfatter over 4000 boliger og 150.000 m² med næringsareal. Planvedtak i 2013. Utbygging fra 2015.

Kleppestø

Kollektivterminal/hurtigbåt. Askøy kommune har startet arbeidet med en områdeplan for Kleppestø senter. Arbeidet er i sin spede begynnelse, men følger mønsteret til lignende planer for Åsane senter, Lagunen og Straume.

Knarvik

Kollektivterminal. Områdeplan i offentlig regi samt en rekke private reguleringsplaner. Planene omfatter nærmere 1000 boliger og 325.000 m² med næringsareal. Utbygging fra 2013/14.

Fjordbyen Os

Kollektivterminal: Nærmere 150 boliger er i ferd med å ferdigstilles. I tillegg planlegges det ytterligere 350 enheter. Kulturhus sto ferdig i fjor og er en viktig del i planene med å revitalisere småbyen Osøyro.