MÅLFRID BORDVIK

GUDRUN SYLTE

— Er man kommet lenger når man skaffer 100 barnehageplasser, men samtidig tar fotballbanen fra 100 andre barn?, spør Toril Austebø Grande. Hun er mor og representant for barna som bruker Kristianborgsbanen.

Grande er rystet over kommunen sitt forslag om midlertidig barnehage på Kristianborg.

— Her gir man med det ene hånden, og tar med den andre.

Sammen med andre foreldre, trenere og barn i nærmiljøet, har hun sendt flere merknader til Bergen kommune. Kritikken går spesielt på at kommunen ikke har planer for erstatningsareal.

— Vi vil ikke miste banen vår, da har vi ingen andre plasser å spille, sier Jakob Ellingsen Reimers. I går kveld trente han sammen med kameratene sine på Kristianborg.

Satsing i tynn tråd For å kjøpe seg tid i barnehagesatsingen, har politikerne gått inn for å opprette åtte midlertidige barnehager. På seks av disse har kommunen fått inn protester etter høringsrunden.

— Jeg er spent på hva som skjer i den videre saksbehandlingen. Blir det en klagesak på de midlertidige barnehagene, henger hele satsingen i en tynn tråd, sier Petter Wiberg, byggesakssjef i Bergen.

Vedtakene i byggesakene skal være klare i løpet av uken etter påske. Skal barnehagene stå klare i løpet av året, kan ikke byggestart utsettes for lenge.

Wiberg forteller at konfliktnivået er særlig høyt på Skansen og i Nygårdsparken. Også på Montanamarken og Kristiansborg er det protester. På Olsvikbanen er det to protester, Aurdalslia har en. I Godviksvingen og Storetveitmarken har derimot ingen protestert.

De åtte midlertidige barnehagene blir bygget på områder som er definert for annen bruk, for eksempel parkområder og idrettsbaner. Dermed må andre vike for de kortsiktige løsningene.

- Tre år er lang tid

Selv om barnehageløsningen bare skal være midlertidig, mener Toril Austebø Grande at løsningen er uholdbar.

— Akkurat nå er barnehager veldig i vinden. Men det blir jo også snakket om barn og hvor viktig det er med fysisk aktivitet. Fotballbaner er svært viktig i denne sammenhengen, sier Toril Austebø Grande.

— Tre år er uansett veldig lenge for barn, de mister mye aktivitet på den tiden.

Moren mener det er blitt tatt for lite hensyn til de eksisterende brukerne i denne saken.

— Det er dårlig med idrettsanlegg i Mindeområdet. Dette er den eneste banen vi har, sier Grande.

Hun stiller også spørsmål ved om de lokalklimatiske forholdene ved Kristianborg egner seg for en barnehage, og peker på mye luftforurensning og støy, særlig om vinteren.

Kan få ny bane

Svein Erik Ellingsen er lagleder for fotballguttene som trente i går kveld. Han reagerer på det han mener er en dyr og lite gjennomtenkt løsning fra kommunen sin side.

— De kjøper seg ut på en dobbel så dyr løsning enn om de hadde funnet noe mer permanent, sier Ellingsen.

Han utelukker ikke at det kan være plass til både barnehage og fotballbane på Kristianborg. Barnehagen må bare ikke gå på bekostning av bane til å spille ball på.

Byråd for oppvekst, Hans Carl Tveit, sier at en erstatningsbane nå er til vurdering, etter innspill fra lokalmiljøet.

— Vi vurderer mulighetene for å legge en ny bane på området opp mot BIR som et avhjelpende tiltak dersom vi etablerer barnehage i området.

Ellingsen synes meldingen fra Tveit høres positiv ut, men understreker at ingenting er lovet enda.

I DAG: Slik ser det ut i barneparken i Nygårdsparken i dag.
TIL HØSTEN: Etter at den midlertidige barnehagen er på plass vil det etter planen se slik ut de neste tre årene. FOTOMONTASJE
SAMLINGSPUNKT: Her vil kommunen sette opp paviljonger for midlertidig barnehage. For de rundt 100 barna som bruker Kristianborgbanen i dag, finnes det ikke noe alternativ. I går kveld var det spillerne på Minde Hauk og Minde Falk som hadde fotballtrening.
Høvik, Tor