På E39 ved Lepsøy krysset på veien mellom Os og Halhjem, kommer det to nye fotobokser.

— Det blir bokser i begge retninger i denne 70-sonen. Her holder en på å montere opp boksene, så de er snart i drift, sier senioringeniør Toralv M. Ramsøy i Statens vegvesen til bt.no.

Bergen — Voss: To nye, tre ned

På E16 ved Dale, mellom Bergen og Voss, kommer det også opp to nye fotobokser.

— Den ene er allerede montert i 60-sonen ved Beitlatunnelen, like ved Camilla kro. Der kommer det også en den andre veien. Samtidig tar vi ned to bokser på E16 ved Dalseide på Dale. De står i 80-sonen like før avkjøringen til Modalen, sier Ramsøy.

Ikke planer om flere

En fotoboks blir fjernet i Bergen. Det er boksen i 60-sonen på fylkesvei 558 Haakonsvernveien ved Hetlevikåsen.

I Hordaland er det nå 37 operative fotobokser, pluss noen i Bømlafjordtunnelen. Statens vegvesen har ikke planer om øke antallet, men det kan bli aktuelt å flytte noen.

Skal måle gjennomsnittsfarten

Mandag bestemte Statens vegvesen for å sette opp de første fotoboksene i Hordaland som måler gjennomsnittshastigheten på en lengre strekning. To bokser i hver retning.

— Disse boksene skal settes opp på fylkesvei 57 i Nordhordland. Vi kaller de strekningsATK (ATK = Automatisk Trafikk Kontroll). De kommer til å måle gjennomsnittsfarten mellom Lindås sentrum/Kolås og Lauvås, sier Ramsøy

- Hvor lang er denne strekningen?

— Den er 3,3 kilometer lang strekning med 80-sone. Vi skal sammen med politiet fastsette nøyaktig hvor det blir denne uken.

Til nå er det prøvd ut tre strekninger med strekningsATK i Norge.

— Erfaringene har vært gode. Effekten er mer enn dobbelt så stor som ved punktATK, både fart og skader er redusert. Samferdselsdepartementet har derfor åpnet for flere strekningsATKer, sier Ramsøy.

Ramsøy regner med det blir streknings ATK på flere steder i Hordaland, men de har ikke konkrete planer om noen strekninger nå.

Slutt på våtfilm

I 1988 begynte en å sette opp fotobokser i Hordaland. Boksen i Bjørgeveien i Bergen var den første fotoboksen i Norge.

— Vi startet med våtfilm i boksene og måtte stadig skifte utstyret. Det har vært et etterslep på gammelt utstyr. Helt til utgangen av fjoråret hadde vi våtfilm i noen bokser, for eksempel fotoboksen på E39 ved Kalandseid. I løpet av noen måneder er nå alt digitalisert, forteller Ramsøy.

- En lettelse å slutte med våtfilm?

— Ja, gjett om, sier senioringeniøren.

Hva mener du om at det kommer nye fotobokser på disse stedene?

ULYKKER: Det har vært flere ulykker i Halhjemsvegen. De nye boksene skal få bilistene til å redusere farten.
PÅL ENGESÆTER
GAMMEL BOKS: Denne fotoboksen på E39 ved Kalandseid var av de siste som hadde våtfilm. Nå er alle digitalisert.
PÅL ENGESÆTER